Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Dyla
Data publikacji
2020-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

„Kulturowa różnorodność na świecie” INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna
 Pobierz (doc, 40,5 KB)

Podgląd treści

„Kulturowa różnorodność na świecie”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Imię i nazwisko autora:

Agnieszka Dyla

Temat innowacji:

Kultura i sztuka w wybranych krajach na wszystkich kontynentach.

Przedmiot: Terapia zajęciowa, Trening Umiejętności Społecznych, Język angielski, Język polski, lekcje z wychowawcą.

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 2 września 2019 rok

Data zakończenia: 26 czerwca 2020 rok

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV-VIII Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach języka polskiego i języka angielskiego, raz w miesiącu, a także w ramach zajęć specjalistycznych , raz w miesiącu i lekcji wychowawczych. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei tolerancji oraz otwartości na różnice kulturowe z wykorzystaniem metod aktywizujących, projekcyjnych, dramy, treningu żywienia, treningu umiejętności społecznych, metod artterapeutycznych.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznania różnic kulturowych na całym świecie, nauki języków obcych, a także rozwijać wrażliwość artystyczną i rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja jest moją odpowiedzią na potrzebę budowania postawy tolerancji oraz wzbudzania potrzeby rozwijania kompetencji językowych oraz emocjonalno-społecznych, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje rozwijania nabytych umiejętności w praktyce .

I. Założenia ogólne

Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, szczególnie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zaangażowanych w wolontariat szkolny oraz program: „Tworzymy razem-Jesteśmy świadomi”.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie metod technologii informacyjno-komunikacyjnych, aktywizujących, artterapii i innymi nowatorskimi metodami.

II. Cele innowacji

Cel główny: budowanie postawy tolerancji na różnorodność kulturową oraz wzbudzanie ciekawości poznawczej uczniów.

Cele szczegółowe:

- poprawa umiejętności społecznych,

- swobodne posługiwanie się językiem angielskim,

- zachęcanie do samodzielnego nabywania wiedzy i rozwijania kompetencji językowych.

- kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i otwartości na różnice kulturowe,

- przygotowanie uczniów do występu teatralnego,

comiesięczna analiza raportów postępów pracy na stronie internetowej pracowni terapeutycznej,

zorganizowanie Dnia Różnorodności Kulturowej w maju 2020,

umożliwienie uczniom spotkań z obywatelami różnych narodowości,

udział w wyjściach, w celu umożliwienia kontaktu z kulturą i sztuką.

III. Metody i formy

Nauczyciel co tydzień realizuje następujące zadania:

Agnieszka Dyla-Podczas zajęć terapeutycznych zapoznaje z różnicami w sposobie zachowania się między ludźmi na całym świecie. Przeprowadza trening żywienia, w celu poznania różnych smaków kuchni na całym świecie. Podczas zajęć terapii ręki prezentuje wybrane dzieła sztuki, z wykorzystaniem metod artterapeutycznych (plastyka, muzyka) uczniowie wykonują prace plastyczne oraz potrawy, prezentują wybrane ...