Dodaj publikację
Autor
Justyna Kudyba
Data publikacji
2020-05-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Cele ogólne:  Kształtowanie koordynacji słowno – słuchowo – ruchowej poprzez ćwiczenia logarytmiczne,  Rozwijanie nawyków prawidłowego wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy i wydłużenia fazy wydechowej,  Wdrażanie do aktywnego słuchania i interpretowania ruchem i dźwiękiem treści piosenki zgodnie z jej rytmem,  Doskonalenie pamięci słownej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości,  Rozwijanie twórczego myślenia,  Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
 Pobierz (pdf, 368,0 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

Adres placówki:

Wiek dzieci: dzieci 4-5-letnie

Nauczyciel prowadzący: Opiekun:

Termin zajęcia: 07.06.2016

Czas trwania: 60 minut

Rodzaj zajęcia: logopedyczne grupowe

Temat zajęcia: „Kotki” – usprawnianie motoryki narządów mowy.

Cele ogólne:

 Kształtowanie koordynacji słowno – słuchowo – ruchowej poprzez ćwiczenia logarytmiczne,
 Rozwijanie nawyków prawidłowego wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy i

wydłużenia fazy wydechowej,

 Wdrażanie do aktywnego słuchania i interpretowania ruchem i dźwiękiem treści piosenki

zgodnie z jej rytmem,

 Doskonalenie pamięci słownej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości,
 Rozwijanie twórczego myślenia,
 Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Cele operacyjne (dziecko):

1. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy i wydłuża fazę wydechową –

oddycha prawidłowym torem – nos - usta

2. Aktywnie słucha i interpretuje ruchem i dźwiękiem treść piosenki zgodnie z jej rytmem,
3. Doskonali pamięć słowną, koncentrację uwagi i spostrzegawczość,
4. Ćwiczy słuch fonematyczny,
5. Prawidłowo buduje zdania, wzbogaca słownik bierny i czynny oraz ugruntowuje

wiedzę na temat zwierzątka domowego – kotka,

Metody: słowna: piosenka, rozmowa, objaśnienia, opowieść ruchowa;, eksponująca:

obserwacja, pokaz., praktycznego działania: zadań stawianych do "wykonania”;

Formy: indywidualna, zespołowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: kłębki włóczki, nagranie CD A. Skorupy „Idzie kot”, „Uciekaj myszko…”,

ilustracje kotów różnych gatunków, magnetofon i płyta z nagraniem odgłosów kotów, materiały

plastyczne; Romana Sprawka, Joanna Graban „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci

od 4 do 7 lat” Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2006 - Wydanie III

Przebieg:


Przywitanie dzieci

Część wstępna

1. Rozmowa na temat kotów, omówienie ich wyglądu i zachowania (ilustracje).

Prowadząca zwraca uwagę na to, aby dzieci odpowiadały całymi zdaniami.

2. „Koty” – zabawa naśladowcza przy piosence A. Skorupy „Idzie kot”

Ref. Idzie kot, raz i dwa,
brylantowe oczy ma.
Idzie kot, raz dwa trzy,
skrada się przez nasze sny.
1. Stąpa cicho, bez hałasu,
cały miękki jak z atłasu.
Od ogona aż do uszu
miękki tak jak pluszak z
pluszu,
miękki tak jak pluszak z
pluszu.
Ref. Idzie kot, raz i dwa...

2.Włożył kapcie z aksamitu,
będzie chodził w nich do
świtu.
A o świcie wśród poduszek
w ciepły zmieni się
kłębuszek,
w ciepły zmieni się
kłębuszek.
Ref. Idzie kot, raz i dwa...


Kotki dzieciom bardzo miło się kojarzą: są puszyste i sympatyczne. Dlatego dzieci chętnie udają, że
są małymi kociętami.

Część właściwa3. „Zabawne kłębki” – ćwiczenia oddechowe

Dzieci-kotki dmuchają na małe kłębki włóczki na sznurkach. Potem ustawiają się pod jedną ścianą i
próbują je jak najszybciej „dodmuchać” do przeciwległej ściany.

4. „Zgadnij który kot?” – ćwiczenia orientacyjne usprawniające funkcje słuchowe

Mały kotek-duży kot: puszczamy na zmianę dwa nagrania miauczenia (cienki głosik ...