Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Sztul
Data publikacji
2020-05-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
6

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Niniejsza publikacja to karta pracy zawierająca ćwiczenia utrwalające znajomość słownictwa związanego z czynnościami, które można wykonywać w ciągu dnia. Karta pracy została przygotowana z myślą o uczniach klasy V, którzy pracowali na lekcjach języka angielskiego z podręcznikiem "Steps in English" (Aktualna wersja podręcznika "Steps Plus dla klasy V".)
 Pobierz (docx, 340,0 KB)

Podgląd treści

MY DAY

Exercise 1. Match and write. (Dopasuj i napisz.)

1. watch a. school

2. meet b. music

3. surf c. TV

4. go to d. the Internet

5. go e. friends

6. listen to f. swimming

1.……watch TV……………… 3.………………………………………….

2. ……………………………… 3. .…………………………………………

4.……………………………… 6.……………………………………………

Exercise 2. Match and write. (Dopasuj i napisz.)

go / ride play / visit / get / read / playcomputer games / skateboarding / up football / my family / magazines / a bike

go / ride play / visit / get / read / play

computer games / skateboarding / up football / my family / magazines / a bike

……play football……………. …………………………… ………………………………………

………………………………… …………………………… …………………………………….

Exercise 3. Find and complete. (Znajdź i uzupełnij.)

……………… the Internet ……………… friends ………………… magazines

…………………… to music ……………… my family …………………… football

………………… swimming ………………… TV ……………… skateboarding

……………………… up ………… my homework …………… computer games

……………………… a bike

Exercise 4. Write. (Napisz litery we właściwej kolejności.)

dera mgzneaias - ………………………… od ym hmwrkoeo - ……………………

frsu het Ittnnree - …………………………… thcwa vt - ………………………………

tge pu - ……………………………………… pyla ootfllab - …………………………

Exercise 5. Complete and translate. (Uzupełnij i przetłumacz.)

go sk _ t _ b _ _ ring – ……………………………………………

v_ _ it my friends/family - ………………………………………

li_ te_ to m_si_ - ………………………………………………

m_ _t my friends/family - ………………………………………

Exercise 6. Write. (Napisz.)

………………………. ……………… …………………… …………………………………

…………………………… ………………… ………………… ……………………………………