Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Stobiecka
Data publikacji
2020-05-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program zajęć "Matematyka po angielsku" dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej zainteresowanych językiem angielskim i matematyką
 Pobierz (doc, 34,5 KB)

Podgląd treści


MATEMATYKA PO ANGIELSKU

I. Opis programu

Program łączy dwa przedmioty: matematykę – królowa nauk, przedmiot ścisły oraz
język angielski – najbardziej popularny i najczęściej nauczany w szkołach język obcy, przedmiot typowo humanistyczny.

Program zawiera treści matematyczne, które pojawiają się także na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej oraz zagadnienia z języka angielskiego, które można wykorzystać do układania ciekawych zadań matematycznych.

Zajęcia skierowane są do uczniów klasy piątej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce języka angielskiego oraz matematyce. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Oferują uczniom coś innego, nowego, niespotykanego, oryginalnego, a może i zaskakującego. Będzie to nauka poprzez zabawę, gry, konkursy, zadania zawsze nawiązujące do życia codziennego
i jednocześnie zastosowanie języka angielskiego w nauce matematyki, a może zastosowanie matematyki w nauce języka angielskiego.

Na każdej lekcji stosowane będą atrakcyjne dla uczniów – aktywizujące metody pracy, angażujące do wysiłku intelektualnego wszystkich uczestników zajęć (m.in. gry dydaktyczne, układanki, „wykreślanki”, domina, krzyżówki, obrazki logiczne, „banki zadań” w postaci zadań tekstowych o różnym stopniu trudności, różnego rodzaju karty pracy). Na zajęciach wykonywane będą również zadania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej (prezentacje multimedialne, quizy online Kahoot! )

II. Cele programu:
• rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych oraz językowych uczniów poprzez uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów w różnych obszarach życia codziennego,
• zminimalizowanie braków językowych,
• podniesienie jakości kształcenia,
• usystematyzowanie wiadomości oraz umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki oraz języka angielskiego,
• kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, motywacji do nauki, wyrabianie w nich samodyscypliny oraz nawyku systematycznej i konsekwentnej pracy mającej na celu osiągnięcie założonego wcześniej rezultatu,
• rozwijanie myślenia i pamięci, a także kształtowanie intuicji,
• kształtowanie u uczniów pozytywnego nastawienia do podejmowanej aktywności intelektualnej,
• stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego ucznia,
• kształtowanie potrzeby samodzielności poprzez zachęcanie uczniów do wyboru metody rozwiązania zadania, a także samodzielnego sprawdzania poprawności rozwiązania i umiejętności weryfikowania błędów,
• wdrażanie do systematycznego działania, pracowitości, wytrwałości oraz dobrej organizacji pracy,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

III. Zakres materiału
Podczas realizacji programu „Matematyka po angielsku” zakres omawianego materiału dla uczniów klas piątych przewiduje zgodność z treściami nauczania matematyki oraz treściami nauczania języka angielskiego zawartymi w podstawie programowej. Program ten uwzględnia umiejętności ujęte w serii:
• pt. " Matematyka z plusem" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
• pt: „English Class” wydawnictwa Pearson.

Tematyka zajęć:
• Wprowadzenie podstawowych pojęć matematycznych. - 1 godz.
• Rachunki pamięciowe (dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, potęgowanie). - 2 godz.
• Liczebniki porządkowe. - 1 godz.
• Jednostki długości. Zadania tekstowe. - 2 godz.
• Jednostki masy. Zadania tekstowe. - 2 godz.
• Kalendarz. - 2 godz ...