Dodaj publikację
Autor
Beata Parulska-Kajkowska
Data publikacji
2020-06-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

plan pisany był w roku 2017. Staż zakończony w 2020 r.
 Pobierz (docx, 26,8 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela

dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań

mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

1

Poznanie procedury związanej

z własnym awansem zawodowym.

Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Analiza dokumentacji przedszkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2017 r.

2

Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola.

Praca w zespole ds. ewaluacji.

Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii.

cały okres stażu

3

Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu powierzonych przez dyrektora

Koordynowanie pracy grup przedszkolnych na terenie Szkoły Podstawowej.

Inne funkcje przydzielone przez dyrektora wedle bieżących potrzeb.

cały okres stażu

4.

Doskonalenie umiejętności   współpracy z rodzicami.

Opracowanie planu współpracy z rodzicami.

Prowadzenie rozmów indywidualnych.

Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców i dziadków wg planu   rocznego.

Indywidualne konsultacje z rodzicami.

Wywiady z rodzicami.

Omówienie wyników obserwacji, diagnoz.

Organizowanie pedagogizacji rodziców.

Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, akcjach i spotkaniach.

Udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola i grupy.

cały okres stażu

5

Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci w konkursach i przeglądach.

Udział dzieci w konkursach i przeglądach: muzycznych, plastycznych, teatralnych.

cały okres stażu

6

Wzbogacanie, rozwijanie oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy.

Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych i wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych.

cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

1.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera:

tworzenia dokumentacji przedszkolnej,

narzędzi pracy – arkuszy obserwacji, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów,

programów przedszkola,

prezentacji multimedialnych,

obserwacja i diagnoza dzieci za pomocą, kart obserwacji, testów diagnostycznych.

cały okres stażu

2.

Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych.

Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych.

Komunikowanie się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.

Wymiana informacji z Dyrekcją i nauczycielkami oraz rodzicami mailowo (skrzynka służbowa) dotyczącą organizacji pracy przedszkola.

cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenie się ...