Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Kostecka
Data publikacji
2020-06-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klasy II. Szukanie zakodowanych pytań związanych z charakterystycznymi elementami kultury góralskiej i z Zakopanem.
 Pobierz (pdf, 425,5 KB)

Podgląd treści

Prowadzący: mgr Małgorzata Kostecka
Klasa: II b
Data: 22. 01. 2020 r.

XVI krąg tematyczny: Hu, Hu, ha, zima zła!

Temat 79. Zimowa stolica Polski

Gromadzenie i czytanie tekstów informacyjnych o Zakopanem, praca z mapą fizyczną
i krajobrazową Polski. Pisanie zdań na podstawie informacji z tekstu i slajdów – kodowanie
i dekodowanie. Opisywanie górskiego krajobrazu. Ludowa sztuka góralska – strój, muzyka
i wytwory artystycznie. Zwierzęta i rośliny polskich gór.CELE – PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
- czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne o Zakopanem
- wskazuje Tatry, Zakopane, dawne i obecną stolicę Polski na mapie
- nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów polskich
- wypowiada się na temat czytanych tekstów, oglądanych zdjęć i własnych doświadczeń
- zna charakterystyczne miejsca Zakopanego, elementy stroju i sztuki góralskiej
- planuje swoje postępowanie przy kodowaniu i dekodowaniu wiadomości
- bawi się przy muzyce góralskiej
- wymienia stolice Tatr i potrafi uzasadnić stwierdzenie „Zimowa Stolica Polski”
- porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIA
- przeczytasz ze zrozumieniem teksty informacyjne o Zakopanem
- wskażesz Tatry, Zakopane i stolicę Polski na mapie
- nazwiesz charakterystyczne elementy typowych krajobrazów polskich
- poznasz teksty i zdjęcia charakterystyczne dla Zakopanego
- zaplanujesz swoje postępowanie przy kodowaniu i dekodowaniu wiadomości
- pobawisz się przy muzyce góralskiej
- wymienisz stolice Tatr i uzasadnisz stwierdzenie „Zimowa Stolica Polski”
- uporządkujesz wyrazy w kolejności alfabetycznej

KRYTERIA OCENIANIA (Nacobezu)
- poprawnie czytasz teksty i wypowiadasz się na podany temat
- wskazujesz Tatry na mapie Polski
- wypowiadasz się na temat czytanych tekstów, oglądanych zdjęć i własnych doświadczeń
- znasz charakterystyczne miejsca Zakopanego, elementy stroju i sztuki góralskiej
- planujesz swoje postępowanie przy kodowaniu i dekodowaniu wiadomości
- bawisz się przy muzyce góralskiej
- wymieniasz stolice Tatr i potrafi uzasadnić stwierdzenie „Zimowa Stolica Polski”
- porządkujesz wyrazy w kolejności alfabetycznej

KLUCZOWE PYTANIA
– Co podoba Ci się w górskim krajobrazie?
- Dlaczego ważna jest zgodna współpraca w zespole?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- maty do kodowania, mapa krajobrazowa i fizyczna Polski, zdjęcia krajobrazów górskich,
zdjęcia z przeglądarki internetowej, pamiątki z gór, słownik wyrazów góralskich, nagrania
muzyki góralskiej, tekst informacji, puzzle

METODY
- podająca: pogadanka, opis, odczyt
- problemowa: praca z mapą
- eksponująca: pokaz
- praktyczna: udzielanie odpowiedzi, szukanie drogi
- aktywizująca – burza mózgów


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Podanie tematu lekcji, wyjaśnianie czego będziemy się uczyć

 Uczniowie odczytują zawieszoną rozsypankę wyrazową z hasłem „Zakopane”
 Odpowiadają na pytanie gdzie leży, z czym się kojarzy, co już wiedzą na temat

Zakopanego

2. Uświadomienie celów lekcji i określenie kryteriów oceniania

3. Krajobrazy Polski

sortowanie – nauczyciel wyjmuje zdjęcia przedstawiające krajobrazy nizin, gór
i mórz. Uczniowie sortują zdjęcia wg. własnych pomysłów i uzasadniają.

 omówienie cech charakterystycznych posortowanych krajobrazów
 podanie ...