Dodaj publikację
Autor
Maria Reliszko
Data publikacji
2020-06-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
36

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PRZ nauczycielki ubiegającej się o stopień nauczycielki dyplomowanej. Edukacja wczesnoszkolna.
 Pobierz (docx, 34,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELKI MIANOWANEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ

O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELKI DYPLOMOWANEJ*

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Nazwa i adres placówki:

Dyrektor:

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej.

Podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły

Rozwój osobisty.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1.

Wykorzystywanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.

Praca w grupach, metody rozwijające myślenie krytyczne, rzeźba, dyskusja, zeszyty OK i inne.

Projekt edukacyjny, lapbook.

Przez cały okres stażu.

1 projekt edukacyjny w każdym roku awansu

min. 1 lapbook w każdym roku awansu

Tematy w dzienniku.

Zdjęcia z pracy.

Zdjęcia lapbooków.

2.

Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej, komunikacyjnej i zasobów Internetu (w tym aplikacji).

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, kart pracy itp do pracy na lekcji przy pomocy komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, aplikacji, telewizora interaktywnego lub rzutnika i tablicy multimedialnej.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e – dziennik, a-mail.

Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami oraz innymi podmiotami.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów i aplikacji multimedialnych, internetu: Quizizz, Dysk Google, Learning Apps , kody QR , Answer Garden, Pic Collage, classdojo i inne) Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej i tabletów), epodręcznik , ećwiczenia.

Stworzenie klasy w aplikacji learningapps, na której będą gromadzone materiały dla uczniów do pracy w domu oraz w czasie zajęć szkolnych.

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres stażu.

Materiały dydaktyczne.

Zapisy w dzienniku, konta w aplikacvjach.

Klasa w aplikacji.

3.

Wykorzystanie technologii związanych z przetwarzaniem informacji przy użyciu sprzętu elektronicznego do samokształcenia.

Udział w szkoleniach eleraningowych, webinarach, e konferencje.

Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela.

Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne jak również do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres stażu.

Wykaz udziału w formach kształcenia. Notatki ...