Dodaj publikację
Autor
Justyna Nowicka- Śmiech
Data publikacji
2020-07-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plik zawiera plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela mianowanego
 Pobierz (docx, 37,1 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego

na stopień nauczyciela

mianowanego

STAŻYSTA:

mgr Justyna Nowicka- Śmiech

(Nauczyciel wspomagający - oligofrenopedagog)

SZKOŁA:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego

w Bystrej Podhalańskiej

IMIĘ I NAZWISKO STAŻYSTY : mgr Justyna Nowicka- Śmiech

Stanowisko: Nauczyciel wspomagający – oligofrenopedagog

Wykształcenie: Wyższe

Studia: Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

Kierunek: Pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Studia: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu

Kierunek: Oligofrenopedagogika

Studia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Kierunek: Filologia angielska, specjalność: nauczycielska

SZKOŁA: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej

DYREKTOR: mgr inż. Marek Drobny

OPIEKUN STAŻU : Małgorzata Hojdas

OKRES TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2019

ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2022

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018r. Poz. 1574, z późn. zm.)

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

I Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub ...