Dodaj publikację
Autor
Marta Bartoszewska
Data publikacji
2020-07-22
Średnia ocena
5,00
Pobrań
175

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Witam! W dobrej wierze i z tytułu chęci pomocy pragnę podzielić się z Wami swoim sprawozdaniem z awansu na nauczyciela dyplomowanego. Mam nadzieję, że choć trochę się przyda :) Wszystkim awansującym życzę powodzenia i pogody ducha. Trzymajcie się
 Pobierz (docx, 122,7 KB)

Podgląd treści

WSTĘP

Jestem nauczycielem mianowanym pracującym na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu. Szkoła ta jest trzecią placówką edukacyjną, w której kontynuuję pracę nauczycielską po ukończeniu studiów wyższych na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Filologia Angielska. Cieszę się, że to właśnie w tej placówce mogłam rozpocząć swój staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego w dniu 01.09. 2017 r. i nieprzerwanie zdobywać wiedzę oraz doświadczenie w pracy nauczyciela, wychowawcy i choć w części przyczyniać się do jej rozwoju.

W trakcie trwania stażu zrealizowałam większość zadań postawionych sobie w planie rozwoju, jak również zadania niezaplanowane przeze mnie, które zostały mi przydzielone podczas stażu. Wszystkie te działania przyczyniły się znacząco do mojego rozwoju jako nauczyciela i wychowawcy.

Sprawozdanie z realizacji planu przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przed nauczycieli. W okresie stażu realizowałam powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z w/w Rozporządzeniem, a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego, które miały na celu:

- doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,

- zastosowanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej,

- wzbogacanie posiadanego warsztatu pracy,

- rozwijanie i doskonalenie metod pracy z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami,

- podniesienie jakości własnego ...