Dodaj publikację
Autor
Agata Mikołajek
Data publikacji
2020-09-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
97

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 Pobierz (docx, 100,1 KB)

Podgląd treści

Kołobrzeg, 06.06.2019r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela - mgr Agata Karolina Mikołajek

Posiadany stopień- nauczyciel kontraktowy

Czas trwania stażu - 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016-31.05.2019)

Stanowisko - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy szkolnej

Opiekun stażu - mgr Teresa Urbańska

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

Wykształcenie:

Studia licencjackie – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – kierunek historia, specjalność nauczycielska.

Studia magisterskie – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – kierunek historia, specjalność nauczycielska z dodatkową specjalnością wiedzy o społeczeństwie.

Studia podyplomowe:

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Wydział Humanistyczny – kierunek Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną.

„W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tylko umieć je odnaleźć. Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć.”

Lucy Maud Montgomery

Odwołując się do powyższego cytatu właśnie taki cel postawiłam sobie rozpoczynając pracę jako nauczyciel. W czasie mojej pracy wychowawczej i dydaktycznej zawsze starałam się odnaleźć to co w młodym człowieku najbardziej wartościowe, a gdy udało mi się to odnaleźć starałam się to pielęgnować.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej, ze względu na wymagania jakie postawiłam przed sobą w planie rozwoju zawodowego. W czasie trwania stażu miała miejsce reforma edukacji, nasze gimnazjum stało się szkołą podstawową. Zmusiło to mnie do powtórnego przeanalizowania planu rozwoju i dostosowania go do aktualnych potrzeb placówki. Proces realizacji zaplanowanych zadań pozwolił mi na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych jak i wychowawczych. Zgodnie z przepisami 6 września 2016r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu dyrektorowi Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu Pani Lidii Mikołajek. Dnia 21 września 2019 r. plan został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności

i dokonywania zmian w tych działaniach

LP.

Zadania

Formy realizacji/ termin

Ocena stopnia realizacji/ efekty

1.

Współpraca z opiekunem stażu.

We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę ...