Dodaj publikację
Autor
Joanna Janus
Data publikacji
2020-10-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego przy stażu rozpoczętym we wrześniu 2017, a skończonym w październiku 2020.
 Pobierz (doc, 81,5 KB)

Podgląd treści


JOANNA JANUS
NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8
UBIEGAJĄCA SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Termin |Dowody realizacji, uwagi |
|1. |Poznanie procedury awansu zawodowego. |1. Analiza przepisów prawa |sierpień 2017 |1. Sformułowanie i |
| | |oświatowego dotyczących wymagań i procedur awansu na| |złożenie wniosku o otwarcie |
| | |stopień nauczyciela dyplomowanego. | |stażu na stopień nauczyciela |
| | | | |dyplomowanego. |
| | | | | |
| 2. |Określenie zadań wynikających z potrzeb |1. Analiza planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, |wrzesień 2017 |1. Plan rozwoju zawodowego. |
| |szkoły. |statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. | | |
| | | | | |
| | | | | |
|3. |Doskonalenie pracy własnej i podniesienie|1. Ukończenie PSTS – Podyplomowych Studiów Tłumaczeń|Rok szkolny 2017/2018 |1. Dyplom ukończenia studiów |
| |jakości pracy szkoły. |Specjalistycznych | | |
| | | | | |
| | |2.Aktywny udział w konferencjach, warsztatach, |czas trwania stażu. |2. Zaświadczenia z odbytych szkoleń. |
| | |kursach metodycznych. | | |
| | | | | |
| | |3. Samokształcenie – lektura książek, czasopism, |czas trwania stażu. | |
| | |materiałów metodycznych (również z Internetu) | | |
| | | | | |
| | |4. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – | | |
| | |wykorzystywanie muzyki, filmów, wycieczki |czas trwania stażu | |
| | |tematyczne, projekty itp. | |3. Konspekty wybranych zajęć, przykładowe |
| | | | |prace uczniów. |

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Termin |Dowody realizacji, uwagi |
|1. |Doskonalenie umiejętności stosowania |1. Przygotowywanie materiałów organizacyjnych w |czas trwania stażu |1.Przykładowe tabele i zestawienia. |
| |programów Microsoft Word i Excel. |programie Microsoft Excel, usprawniających pracę | | |
| | |nauczyciela. | | |
| | | | | |
| | |2. Opracowanie kartkówek, testów, konkursów, |czas trwania stażu |2. Przykładowe testy. |
| | |scenariuszy zajęć, itp. w formie dokumentów programu| | |
| | |Microsoft Word. | | |
| 2. |Doskonalenie umiejętności korzystania z |1. Wykorzystanie w swojej pracy dziennika |czas trwania stażu |1. Adresy stron www oraz przykładowe nazwy |
| |Internetu. |elektronicznego oraz innych narzędzi | |programów. |
| | |komunikacyjnych, mających na celu usprawnienie | | |
| | |porozumiewania się z uczniami i ich rodzicami | | |
| | |pozostającymi poza szkołą. | | |
| | | | | |
| | |2. Internetowa publikacja własnych materiałów | | |
| | |fotograficznych, mających przyczynić się do promocji|czas trwania stażu |2. Dokumentacja szkolna. |
| | |szkoły. | | |
| | | | | |
| | |3. Umieszczanie informacji na stronie internetowej | | |
| | |szkoły w celu promowania dokonań uczniów. |czas trwania stażu | |
| | | | |3. Dokumentacja szkolna. |
|3. |Propagowanie wśród uczniów technologii |1. Promowanie prac uczniów wykonanych za pomocą |czas trwania stażu |1. Przykładowe prace uczniów. |
| |ITC. |technologii komputerowej (projekty, prezentacje | | |
| | |multimedialne). | | |
| | | | | |
| | | | | |

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć ...