Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Piotrowicz
Data publikacji
2020-10-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie ze stażu - dyplomowanie
 Pobierz (docx, 97,0 KB)

Podgląd treści

Sprawozdanie

z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Katarzyna Piotrowicz

Szkoła Podstawowa

im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

w Lusowie

Imię i nazwisko: Katarzyna Piotrowicz

Okres stażu: 1.09.2017r. – 31.05.2020r.

Nauczany przedmiot: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa

Dowbora Muśnickiego

Lusowo, ul. Nowa 6

62-080 Tarnowo Podgórne

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

§8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 6

§8 ust.2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 24

§8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczyciele stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 28

§8 ust.2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 31

§8 ust.2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 33

§8 ust.2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. 36

§8 ust.2 pkt 4 f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. 38

§8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony 39

Podsumowanie 47

WSTĘP

W 1999 r. ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale Pedagogika Wieku Dziecięcego. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam we wrześniu 2001 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi. Do roku 2012 byłam nauczycielem kształcenia zintegrowanego oraz oddziału przedszkolnego w Łodzi. Większą część swojej pracy spędziłam w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi, gdzie w roku 2005 uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. Z początkiem sierpnia 2012 r. przeprowadziłam się z rodziną na stałe z Łodzi do Poznania. Tu podjęłam pracę w zawodzie w Szkole Podstawowej nr 29 w latach 2012 – 2014. Od września 2014 r. zaczęłam pracę jako nauczyciel w obecnej Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie, w której pracuję do chwili obecnej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był ...