Dodaj publikację
Autor
Anna Korpal
Data publikacji
2020-11-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie dzieci 6 letnich w obecności nauczycielki Sabiny F.
 Pobierz (doc, 19,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt zajęcia
przeprowadzonego w grupie dzieci 6 letnich
w obecności nauczycielki Sabiny F.

Temat: „ Szary zajączek – ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej”

Cele ogólne:

- omówienie cech charakterystycznych dotyczących wyglądu zająca;
- wzbogacenie wiadomości na temat życia zwierząt leśnych ( w szczególności zająca);
- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów i zdań;
- rozwijanie ekspresji muzycznej oraz umiejętności wokalnych;
- czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
- rozwijanie spostrzegawczości oraz sprawności wzrokowej
- rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie sprawności grafomotorycznyh dzieci.

Metody: słowne, oglądowe, praktycznego działania.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające zwierzęta leśne, tablica dydaktyczna przedstawiająca rysunki sześciu podobnych zajączków, płyta CD z nagraniem piosenki, pt: „Zające”, nagranie CD z poleceniami do zabawy ruchowo-naśladowczej, kolorowe klocki, rozsypanka literowa dotycząca nazw wybranych zwierzątek leśnych.

Przebieg zajęcia:

Powitanie dzieci:

- witam wszystkie dzieci, które mają dziś dobry humor;

- witam wszystkie dzieci, których imię zaczyna się na literę ( A, G, M itd.);

- witam wszystkie dzieci, co mają na sobie coś w kolorze szarym;

- witam wszystkie dzieci, które czekają na zajączka;

Przedstawienie dzieciom różnych ilustracji przedstawiających zająca – omówienie cech charakterystycznych dla jego wyglądu – zachęcanie do wypowiedzi wszystkich dzieci;

Pogadanka na temat życia zajączków w oparciu o wybrane ilustracje oraz ciekawostki przedstawione przez nauczycielkę;

„Zajączki w lesie” - zabawa ruchowo – inscenizacyjna z wykorzystaniem nagrania CD (wykonywanie poleceń do muzyki, np. skacz jak zajączek, machaj ogonkiem itp.)

Zabawa dydaktyczna „Podobieństwa i różnice” rozwijająca spostrzegawczość – dostrzeganie niewielkich różnic w sześciu obrazkach przedstawiających zajączka.

Układanie zdań na temat zwierzątek leśnych przedstawionych na zdjęciach i obrazkach przez nauczyciela – przeliczanie wyrazów w wypowiedzianych zdaniach. Układanie tyle klocków pod ilustracją, ile wyrazów jest w wypowiedzianym zdaniu;

Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych z wykorzystaniem utworu muzycznego, pt: „Zające”;

Zabawa dydaktyczna - ułożenie z rozsypanki literowej nazw zwierząt leśnych – globalne czytanie wyrazów oraz dopasowanie do pasujących ilustracji – praca w małych grupach;

Zabawa słowotwórcza – układanie rymów do nazw wybranych zwierząt;

Rysunek plastyczny – rysowanie zająca według poleceń nauczyciela Rozwijanie wyobraźni oraz sprawności grafomotorycznych. Ozdabianie i kolorowanie powstałych rysunków według inwencji twórczych dzieci.

Omówienie zajęcia, podziękowanie za wspólną zabawę.

Realizacja: Anna K.