Dodaj publikację
Autor
Bernadetta Legierska
Data publikacji
2021-02-10
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

W scenariuszu można znaleść zabawy matematyczne utrwalające wiedzę o ruchu drogowym i figurach geometrycznych w oparciu o aktywizujące metody np. kodowanie, metody Tymichowej.
 Pobierz (docx, 19,2 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH O RUCHU DROGOWYM

 Temat zajęć: ZNAKI FIGURAKI Prowadząca: Bernadetta Legierska

Cel główny:- Zapoznawanie dzieci z niektórymi znakami drogowymi oraz koniecznością przestrzegania ich w ruchu drogowym,- kształtowanie postaw bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Cele szczegółowe: Dziecko:- wie, w którym miejscu i jak przechodzić przez ulicę z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji,- rozróżnia kolory i wymienia kolory świateł na sygnalizatorze oraz opisuje co każde oznacza,- właściwie reaguje na podnoszone przez nauczyciela koła symbolizujące światła na sygnalizatorze,- potrafi podzielić swoje imię na sylaby,- rozwiązuje zagadki słowne,- próbuje rozpoznawać i nazywać figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, - próbuje na podstawie obrazka nazwać znak drogowy,- reaguje na umowne sygnały,- układa rytm z kół,- poprawia po śladzie kształt trójkąta i koła, - potrafi odkodować i ułożyć w odpowiednim miejscu figury geometryczne,|- układa rytm i kontynuuje go,- określa strony ciała, - pomaga w sprzątaniu sali.

Metody: podająca: instrukcja, zagadki, praktyczne: zadania do wykonania.

Formy: indywidualna i zbiorowa.

Pomoce: tamburyno, pasy, taśma papierowa do oznaczenia drogi, gumki/frotki, koła papierowe czerwone i zielone dla każdego dziecka, nagranie „Bezpieczna zabawa” Igraszki, znaki drogowe (ilustracje), figury geometryczne papierowe (duże), emblematy trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta i kwadratu dla każdego dziecka, pisaki do białych tablicy, karty do pracy grafomotorycznej (koła i trójkąty), figury do zabawy „Figurowa mata”, mata do kodowania, koła do zabawy świetlne rytmy: 5 czerwonych, 5 zielonych i 5 żółtych, nakrętni na talerzykach w 3 kolorach (dla każdego dziecka po 3 z każdego koloru - żółty, czerwony, zielony), medale, kredki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Powitanie zgromadzonych gości. Ustawienie dzieci na dywanie w kole: Dla przypomnienia imion zgromadzonym nauczycielom dzieci dzielą imię na sylaby indywidualnie i zbiorowo:Każdy imię swoje ma, każdy imię swoje zna. Pięknie razem tu siedzimy swoje imię podzielimy. – Ka-sia, A-nia itd. Osoba dzieląca imię na sylaby wykonuje to z użyciem tamburyna. Tamburyno przekazuje kolejnej osobie.

Zagadki:Duże koła z brzegiem czerwonym, które z daleka widać od razu,„nie wolno” krzyczą głosem donośnym,bo to są właśni znaki… ZAKAZU (przypięcie znaku zakazu na tablicy) Niebieskie koła z białą postacią mówią stanowczo: „Idź jak Ci każą” są to znaki … NAKAZU (przypięcie znaku nakazu na tablicy)Prostokąty oraz kwadraty z tłem niebieskim, stojące z gracją,są to znaki i zawsze służą informacją INFORMACYJNE (przypięcie znaku informacyjnego kwadratowego i prostokątnego na tablicy). Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym, z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze mówią: Uważaj na mój rysunek!” Bo to są znaki OSTRZEGAWCZE (przypięcie znaku informacyjnego na tablicy).

„Jaka to figura” – zabawa ...