Dodaj publikację
Autor
Anna Krygowska-Malik
Data publikacji
2021-03-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
10

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja realizowana w klasach piątych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020.
 Pobierz (docx, 24,2 KB)

Podgląd treści

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PIĄTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ: „LET’S EXPLORE ENGLISH WITH LEARNINGAPPS.”

Tytuł innowacji: „Let’s explore English with LearningApps.”

Autor innowacji: mgr Anna Krygowska-Malik – nauczyciel mianowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie

Rodzaj innowacji: metodyczna

Miejsce realizacji:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie

ul. Krzyżanowskiego 24

35-001 Rzeszów

Klasy objęte innowacją: 5a i 5g

Czas realizacji: luty 2020 – czerwiec 2020

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. nr 56, poz. 506, z późn. zm)

Opis innowacji:

Platforma LearningApps.org jest narzędziem wspierającym proces uczenia się i nauczania. Pozwala ona na korzystanie z bogatego zbioru aplikacji dostępnych dla jej użytkowników, jak również na samodzielne tworzenie ciekawych, różnorodnych pod względem formy, interaktywnych ćwiczeń, które mogą być udostępniane uczniom. LearningApps to nauka przez zabawę i świetny sposób na zaktywizowanie uczniów na zajęciach oraz do samodzielnej pracy w domu.

Inspiracją do napisania innowacji był udział w 14godzinnym kursie internetowym pt. „Tydzień z LearingApps.org”, orgaznizowanym przez platformę szkoleniową E-twinning. Celem innowacji jest promowanie j. angielskiego i uatrakcyjnienie procesu uczenia się poprzez wykorzystywanie ciekawych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. Gry i zabawy usprawniają myślenie, uczą radzenia sobie z niepowodzeniami, kształtują postawy koleżeńskie, uczą cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania zasad gry. Uczniowie będą mogli skorzystać z gotowych aplikacji, ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela oraz przez innych uczniów. Zostaną włączeni w aktywny proces zdobywania i utrwalania wiedzy poprzez dzielenie się własnymi pomysłami. Uczniowie będą mogli być nie tylko odbiorcami, lecz również kreatywnymi twórcami językowych aplikacji.

Innowacją zostaną objęci chętni uczniowie z klasy 5a i 5g.

Na platformie LearningApps.org utworzona zostanie wirtualna klasa, do której przypisani zostaną chętni uczniowie z klas 5a i 5g. Uczniowie otrzymają login i hasło do kont i będą mogli korzystać z zasobów platformy. Uczniowie będą rozwiązywać zdania udostępniane im przez nauczyciela. Zadania będą skorelowane z programem nauczania i dotyczyć będą słownictwa i struktur gramatycznych wprowadzanych na lekcjach j. angielskiego. Uczniowie będą mogli sami tworzyć gry językowe i udostępniać je sobie nawzajem. Rozwiazywanie ćwiczeń online będzie świetnym powtórzeniem i utrwaleniem wiadomości z lekcji oraz treningiem przed sprawdzianem. Innowacja będzie wdrażana podczas lekcji oraz na kółku j. angielskiego (w miarę możliwości, przy dostępie do komputerów lub telefonów komórkowych) jak również w domu.

Cele innowacji:

Cele ogólne:

podnoszenie motywacji do nauki języka obcego,

rozwijanie kompetencji językowych,

rozwijanie umiejętności korzystania z ...