Dodaj publikację
Autor
Joanna Lis
Data publikacji
2021-03-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

„Wann hast du Geburtstag? Kiedy masz urodziny?; pytamy o datę urodzin.“
 Pobierz (pdf, 87,8 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

NAUCZYCIEL: mgr Joanna Lis
DATA: 08.12.2016r.
KLASA: 6A
TEMAT LEKCJI: „Wann hast du Geburtstag? Kiedy masz urodziny?; pytamy
o datę urodzin.“

Cele lekcji: Na dzisiejszej lekcji:

– poznacie liczebniki porządkowe i będziecie potrafili ich użyć w mowie i pisowni;
– będziecie potrafili zapytać kolegę/koleżankę o datę urodzin i odpowiedzieć na to

pytanie, używając nowych zwrotów.

NaCoBeZu: Będę zwracała uwagę:

– na poprawne użycie liczebników porządkowych w datach;
– na poprawne budowanie pytania i odpowiedzi o datę urodzenia.
Formy pracy: praca w parach, praca z całą klasą, praca samodzielna
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, słuchawki, podręcznik, ćwiczenie

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel wita się, sprawdza obecność, zapoznaje uczniów z celami lekcji

i kryteriami oceniania.

2. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od pytania uczniów, o czym myślą, oglądając ilustracje
i zapisane treści oraz czy domyślają się, o czym będzie mowa na dzisiejszych
zajęciach i co oznacza pytanie „Wann hast du Geburtstag?“. Następnie prosi ucznia
o zapisanie na tablicy tematu zajęć.

3. W dalszej części uczniowie poznają liczebniki porządkowe. Nauczyciel nie podaje
jednak zasad ich tworzenia, uczniowie dochodzą do nich sami. Zadanie polega na
wstawieniu brakujących liczebników w odpowiednie miejsca, przy czym czarnym
kolorem należy zapisać formę liczebnika głównego, niebieskim – końcówkę
liczebnika porządkowego. Wyjątki zaznaczone są na czerwono.

4. W następnym zadaniu uczniowie przyglądają się ilustracjom i kierując się podanymi

informacjami łączą je z odpowiednimi zdaniami.

5. Potem uczniowie dobierają się w pary. W koszyczku nauczyciel ma karteczki
z różnymi datami. Jeden uczeń z pary losuje jedną karteczkę i pracując w parach
uczniowie przygotowują właściwe pytanie o datę urodzenia oraz odpowiedź
z wylosowaną datą.

6. W dalszej części uczniowie rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem – czytają
tekst i zapisują obok zaznaczonych dat właściwe imiona oraz ćwiczą poprawną
wymowę.

7. Następnie słuchając nagrania, w którym różne osoby podają daty swoich urodzin,

uczniowie zaznaczają właściwą datę przy każdej osobie.

8. Jeżeli starczy czasu, nauczyciel zwracając się do najbliżej siedzącego ucznia mówi:
„Ich habe am dreiundzwanzigsten Februar Geburtstag. Und du?“ i rzuca w jego
kierunku piłeczką a uczeń odpowiada, podając datę swoich urodzin i kieruje pytanie
„Und du?“ do kolegi lub koleżanki, siedzących obok itd.

9. Zadaniem domowym są ćwiczenia o numerze 1,2,4,6 znajdujące się w zeszycie
ćwiczeń na stronach 20 oraz 21. Natomiast chętni uczniowie mogą dodatkowo zrobić
ćwiczenia o numerze 3,5 na tej samej stronie.

10. W dalszej części uczniowie odpowiadają na pytania kluczowe dzisiejszej lekcji m.in.
„W jakich sytuacjach życia ...