Dodaj publikację
Autor
Dariusz Kieglerski
Data publikacji
2021-03-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedstawiany konspekt lekcji stanowi realizację zagadnienia programowego z mini piłki nożnej. Treści konspektu dotyczą nauczania prawidłowego technicznie wrzutu piłki z autu - z linii bocznej boiska. Podany przykład lekcji przeznaczony jest dla klasy IV, może być też wykorzystany w klasach starszych szkoły podstawowej w doskonaleniu techniki i taktyki gry. Prezentowany materiał stanowi typ lekcji służącej zaznajamianiu uczniów z nowym materiałem.
 Pobierz (pdf, 151,3 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji w klasie czwartej

Temat lekcji: Nauka wrzutu piłki z autu.


 poziom nauczania: szkoła podstawowa, klasa IV, 1 godzina lekcyjna
 cele ogólne zajęć:

- zna technikę wyrzutu piłki zza głowy,
- wie, w jakich sytuacjach stosuje się wyrzut piłki zza głowy

 cele szczegółowe zajęć:

- potrafi przyjąć prawidłową postawę na linii bocznej boiska do wyrzutu piłki
zza głowy,
- prawidłowo technicznie wykona wyrzut piłki z linii bocznej boiska,
- wzmocni siłę ramion i szybkość biegową
- przestrzega zasad współpracy zespołowej,
- zachowuje warunki bezpieczeństwa,
- kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową

 środki dydaktyczne: piłki lekarskie 1 kg, piłki nożne, bramki o wym. 2x3
 metody i formy pracy:
metody: pogadanka, pokaz z objaśnieniem, zabawowa, ścisła naśladowcza,
syntetyczna,
formy: indywidualna, zespołowa
 przebieg lekcji;

Część
lekcji
Wstępna

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

Uwagi i wskazówki

Nauczyciel przeprowadza zbiórkę
klasy, powitanie klasy, sprawdza
obecność i gotowość uczniów do
zajęć, podaje temat i wyjaśnia cele
lekcji, zapoznaje ćwiczących z
wymaganiami odnośnie
bezpieczeństwa
Omawia przebieg zabawy
ożywiającej: „Berek słup”.
Wyznacza berków i czuwa nad
sprawnym przebiegiem zabawy.
Nauczyciel poleca wykonanie
ćwiczeń ogólnorozwojowych i
czuwa nad ich poprawnym
wykonaniem.Uczniowie stojąc w szeregu
przed nauczycielem
wysłuchują informacji i starają
się ich jak najwięcej
zapamiętać.


Ćwiczący biorą udział w
zabawie ożywiającej „Berek
słup”
.
Uczniowie wykonują
ćwiczenia w truchcie po
obwodzie koła:
- krążenia ramion w przód,
- krążenia ramion w tył,
- odmachy ramion poziome i
pionowe
- krążenia nadgarstków,
- wysokie unoszenie kolan,
- uderzanie piętami o pośladki
- krok dostawno-odstawny
w rozkroku:
- krążenia tułowia,
- krążenia bioder,
- krążenia kolan

W przypadku
niećwiczącym zleca
rozdawane i zbiór piłek
oraz koszulek-
znaczników ćwiczącym.
W ustalonym czasie np.
2 minut dwóch berków
stara się dotknąć
uciekających po
wyznaczonym polu
zabawy. Dotknięty
uczeń staje w miejscu z
rękoma wzniesionymi w
górę. Wygrywa para
berków, która dotknie
najwięcej uciekających
w wyznaczonym czasie.

Główna
.

Ćwiczący ustawieni w szeregu
– wykonują rzuty piłką
oburącz nad głową

Uczniowie stoją naprzeciwko
siebie w niewielkiej odległości
ok. 5m wykonują zadania
ruchowe związane z realizacją
tematu lekcji:
- stojąc w lekkim rozkroku
trzymając piłkę nad za głową,
na wys. głowy wrzut do nóg
partnera,
- podanie piłki j.w. stojąc w
wykroku.
Uczniowie starają się
dokładnie i poprawnie
wykonywać podania do
partnera.
Uczniowie jeden z pary stojąc
na linii bocznej boiska wrzuca
piłkę do współćwiczącego
stojącego naprzeciwko w
odległości 4-5m. Po wrzucie
następuje zmiana.
Wykonują ćwiczenia
wskazane przez nauczyciela:
- wrzut piłki trzymając piłkę
oburącz za głowa z doskoku
po jednym kroku
- wrzut piłki j.w. po 3-4
krokach
- wrzut piłki j.w. z tym, że
jeden z pary ...