Dodaj publikację
Autor
Artur Marlinga
Data publikacji
2021-04-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
30

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Notatka z lekcji - Tolerancja i przejawy ksenofobii - lekcja online.
 Pobierz (doc, 13,5 KB)

Podgląd treści


Temat: Tolerancja i przejawy ksenofobii.

Czym jest tolerancja ?
Tolerancja to poszanowanie zdania lub odrębności drugiego człowieka, nawet w chwili kiedy się z nią nie zgadzamy. Tolerancja może dotyczyć zarówno człowieka jak i jego zachowań, czy przynależności do danej społeczności.

Stereotyp to uproszczony, i niemający potwierdzenia w faktach pogląd na dany temat. Stereotypy mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne.
Przykłady stereotypów:
- negatywne – niechęć do narodu niemieckiego, jako do agresora podczas II wojny światowej ; Cygan ( narodowość romska) jako brudas, złodziej.
Pozytywna:

Skrajne postawy
Nacjonalizm –doktryna polityczna i zarazem przekonanie, że dany naród jest najwyższą wartością, z którego wynika określona postawa polityczna, gospodarcza i społeczna. Doprowadził m.in. do faszyzmu czy nazizmu

Ksenofobia-oznacza ,,strach przed obcym". Jest to postawa niechęci, wrogości wobec ludzi obcych rasowo, religijnie lub etnicznie i tworzonej przez nich kultury. Wyrasta z poczucia wyższości własnego narodu i pogardy wobec innych. Często towarzyszy jej agresja i potoczne hasła i określenia ja: ,,żabojady”, „makaroniarze”, „Polska dla Polaków”,

Rasizm-jest to teoria głosząca, że wartość człowieka zależy od jego rasy. Według rasistów są bowiem rasy lepsze i gorsze, wyższe i niższe.

Szowinizm-jest to skrajna postać nacjonalizmu. Wyraża się w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu, niedostrzeganiu jego wad i wyolbrzymianiu zalet. Szowinista jest pełen pogardy i nienawiści wobec innych narodów. Ideologia ta prowadzi do nietolerancji, wyzysku i dyskryminacji.

Antysemityzm-wrogość wobec osób pochodzenia żydowskiego.