Dodaj publikację
Autor
Anna Wasilewska
Data publikacji
2021-06-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć z elementami kodowania dla grupy 5-6-latków z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Link do zabaw interaktywnych: https://view.genial.ly/60a15fe2eb2bfa0d4bae36ca/interactive-content-moja-kochana-mamakodowanie
 Pobierz (docx, 16,7 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć obserwowanych przez dyrektora przedszkola

Data: 18.05. 2021

Grupa: 5-6-latki – Biedronki

Temat kompleksowy: Moja rodzina.

Temat dnia: Moja kochana mama.

Opracowanie i prowadzenie:

Cele ogólne:

Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie orientacji przestrzennej w odniesieniu do schematu własnego ciała, przeliczania i stosowania liczebników głównych i porządkowych w zakresie 10

Rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (dostrzegania symetrii w osi pionowej)

Kształcenie umiejętności programistycznych poprzez kodowanie i dekodowanie informacji: instrukcja słowna, tworzenie kodu za pomocą symboli ruchu, przestrzeganie ustalonych reguł (sudoku), dostrzegania symetrii

Rozwijanie kompetencji miękkich – kształcenie logicznego, algorytmicznego myślenia

Wzmacnianie relacji rodzinnych

Cele operacyjne:

dokończy zdanie według własnego pomysłu

wyrazi szacunek do mamy poprzez wypowiedź słowną na jej temat

ułoży wzór na podstawie podanej instrukcji słownej

prawidłowo posłuży się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas liczenia w zakresie 10; prawidłowo przelicza w zakresie 10

dokończy obrazek na zasadzie symetrii

określi kierunki w przestrzeni względem siebie: w lewo, w prawo

utworzy kod za pomocą symboli ruchu – strzałek kierunkowych

przestrzega ustalonych zasad gry (sudoku)

przełoży zauważoną regularność graficzną na obraz ruchowo-rytmiczny

korzysta z nowoczesnych technologii – tablicy interaktywnej, funkcji aplikacji internetowych: interaktywnej maty do kodowania, Genially

aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej w formule fitness z elementami skoku, skłonu, biegu

zakomunikuje werbalnie i/lub niewerbalnie potrzebę ruchu

przedstawi swoje emocje poprzez charakterystyczne dla dziecka formy wyrazu: ruch, mimikę, śpiew

przestrzega zasad funkcjonowania w grupie przedszkolnej podczas wykonywania wspólnych zadań i zabaw

wyrazi szacunek wobec innych osób poprzez wspólną zabawę

wyrazi swój szacunek i przywiązanie do członków rodziny – mamy

używa zwrotów grzecznościowych adekwatnych do sytuacji podczas wspólnych zadań i zabaw

zna i przestrzega podstawowych zasad komunikowania się – czekania na swoja kolej podczas zabawy i wypowiadania się

nazwie kolory w języku angielskim

Metody i formy pracy:

słowne ( objaśnienie, rozmowa kierowana, instrukcja)

czynne (zadaniowa, zabawy interaktywne)

oglądowe (obserwacja, pokaz)

Obszary realizacji podstawy programowej:

I: 4, 5, II: 4,8 III: 1, 2, 4, 5, 8, 9 IV: 14,15, 19, 21

Formy organizacyjne:

zbiorowa, indywidualna jednolita, zróżnicowana

Przebieg zajęć:

I

„Moja mama jest jak…” – twórcza zabawa językowa.

II

„Prezent dla mamy” – interaktywna zabawa z el. kodowania (symetria, dekodowanie instrukcji słownej)

„Zdejmujemy zbroję” – zabawa muzyczno-ruchowa.

„Kwiaty dla mamy” – interaktywne sudoku.

„Serca dla mamy” – interaktywna zabawa z el. kodowania (rytmy)

„Ruchome serca” – zabawa ruchowo-rytmiczna z el. kodowania (przekładanie obrazu graficznego na ruchowo-rytmiczny)

„Dziękowanka dla mamy” – zabawa rytmiczno-muzyczno-naśladowcza ze skokami, wymachiwaniem rąk, klaskaniem i automasażykiem.

III

Aktywna ewaluacja zajęć – „Ruchome serce” (modyfikacja „Ruchomej tarczy ...