Dodaj publikację
Autor
Paulina Domżalska-Pacanowska
Data publikacji
2021-07-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji dla 4 klasy szkoły podstawowej.
 Pobierz (doc, 28,5 KB)

Podgląd treści


Scenariusz lekcji

1 Temat: What’s the time, please? – podawanie czasu.

Zakres treści z podstawy programowej:

Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych,

nieformalnych sytuacjach dnia codziennego

2. Sprawność mówienia:

zadawanie prostych pytań oraz udzielanie odpowiedzi

zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego

Sprawność rozumienia ze słuchu:

ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji romówcy

Zagadnienie programowe:

Funkcje i sytuacje:

Podawanie godziny

Słownictwo:

Liczebniki 1-30

Sprawność mówienia:

Odpowiadanie na pytania w prostych sytuacjach życia codziennego

Cele operacyjne: (uczeń)

podaje wynik prostych działań na liczbach 1-30

zadaje pytania o godzinę oraz odpowiada na takie pytania

ustawia godzinę na zegarze na podstawie wypowiedzi nauczyciela

wykonuje obliczenia dotyczące czasu, podając która godzina jest w danym mieście,

uwzględniając różnicę czasu

wpisuje pod zegarem wskazaną godzinę

zakreśla odpowiednie godziny przy zegarach

dopasowuje zegary do odpowiednich godzin

Metody:

Praktyczna (ćwiczenie z odczytywaniem liczb)

Praktyczna (wypełnianie kart pracy)

Zasady:

Poglądowości

Systematyczności

Łączenia teorii z praktyką

Przystępności

Formy:

praca z cała klasą

praca w parach

praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

karteczki z działaniami na liczbach 1-30

kartki z zegarami i godzinami

zegar ścienny

karty z nazwami miast

karty pracy

Przebieg:

Powitanie uczniów i gości, odczytanie tematu i celów lekcji.

Uczniowie kolejno losują kartki z działaniami na liczbach od 1 do 30 i odczytują na

głos wynik

Nauczyciel wiesza na tablicy karty z rysunkami zegarów oraz godzinami. Uczniowie

dopasowują godziny do zegarów.

Uczniowie losują karteczki z zegarami i w parach odgrywają krótkie dialogi. Jeden

uczeń zadaje pytanie o godzinę, a drugi uczeń udziela odpowiedzi. Później zamieniają

się rolami.

Uczniowie kolejno ustawiają na zegarze godzinę, którą podaje im nauczyciel.

Nauczyciel wiesza na tablicy nazwy trzech miast z różnych krajów i podaje różnicę

czasu w odniesieniu do Polski. Uczniowie wykonują obliczenia i podają która godzina

jest w danym mieście.

Uczniowie wykonują samodzielnie trzy zadania na kartach pracy.

Podsumowanie lekcji, pożegnanie uczniów i gości.