Dodaj publikację
Autor
Paulina Wawrzyniak-Rusiecka
Data publikacji
2021-07-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
50

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Pobierz (docx, 40,5 KB)

Podgląd treści

Gniezno, dnia 4 czerwca 2021

(miejscowość i data)

Paulina Wawrzyniak-Rusiecka

Lulkowo, os. Przyjazne 10

62-200 Gniezno

(imię i nazwisko nauczyciela, adres)

Pani/Pan

Mgr Tadeusz Stręk

Dyrektor

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie

(nazwa szkoły/placówki)

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Paulina Wawrzyniak-Rusiecka

2. Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.

4. Data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.

W związku z zakończeniem odbywanego stażu składam, zgodnie z zapisem w ustawie Karta Nauczyciela, rozdział III a (DZ. U 2019 r., poz. 2215 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (DZ. U 2020 r., poz. 2200), sprawozdanie z jego realizacji wraz z planem rozwoju zawodowego, który został przedstawiony i zatwierdzony we wrześniu 2018 roku.

W ZSP nr 3 w Gnieźnie jestem zatrudniona od września 2016 roku jako nauczyciel języka angielskiego. W czerwcu 2013 roku został mi nadany tytuł nauczyciela kontraktowego. W sierpniu 2018 roku po dokonaniu analizy własnych umiejętności i kompetencji zawodowych doszłam do wniosku, że moje kwalifikacje pozwalają mi starać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Decyzję o realizacji stażu podjęłam ze względu na to, iż chciałabym kontynuować pracę jako nauczyciel i podnosić swoje kwalifikacje. W swojej pracy kieruję się słowami Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie to się nauczę.” i przede wszystkim zależy mi na tym, aby moi uczniowie potrafili wykorzystać w praktyce umiejętności zdobywane na lekcjach.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 7 ust. 2 pkt. 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poznanie procedury awansu zawodowego

Przed rozpoczęciem stażu szczegółowo zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, które są zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574). Analiza tego dokumentu pozwoliła mi na poszerzenie mojej wiedzy odnośnie prawnych aspektów systemu awansu zawodowego i ułatwiła mi prawidłowe przygotowanie dokumentacji dotyczącej stażu, tj. wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o wszczęcie postępowania planu rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

We wrześniu 2018 roku nawiązałam współpracę z mgr Anną Kocińską, która została opiekunem mojego stażu. Na pierwszych spotkaniach ustaliłyśmy szczegóły naszej ...