Dodaj publikację
Autor
Paulina Domżalska-Pacanowska
Data publikacji
2021-07-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy piątej, na której ćwiczona jest umiejętność rozumienia tekstu pisanego i tworzenie wypowiedzi pisemnej.
 Pobierz (doc, 20,0 KB)

Podgląd treści


Scenariusz lekcji

Przedmiot: Język angielski

Temat: An e-mail to a penfriend.

Zakres treści z podstawy programowej:

Rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów, takich jak: menu, rozkład jazdy,

ogłoszenia, reklamy, listy i instrukcje

Wyszukiwanie konkretnych informacji w prostych tekstach

Napisanie krótkiego listu o sobie i swoich zainteresowaniach, przekazanie prostej

informacji o sobie

Zagadnienie programowe:

Czytanie ze zrozumieniem tekstu

Pisanie krótkiego listu o sobie i swojej rodzinie

Cele operacyjne: (uczeń)

czyta ze zrozumieniem podany tekst

zna słownictwo zawarte w tekście

odpowiada na pytania dotyczące tekstu

przypisuje różne wyrazy z tekstu do odpowiednich grup

pisze krótkie informacje o sobie

pisze e-mail do kolegi lub koleżanki z zagranicy

Metody:

Podająca (objaśnienie)

Praktyczna ( ćwiczenia przedmiotowe )

Zasady:

Systematyczności

Łączenia teorii z praktyką

Formy:

praca z całą klasą

praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

karty pracy

Przebieg:

Powitanie uczniów i gości, zapowiedź tematu i celów lekcji

Rozmowa na temat korespondencji z ludźmi z innych krajów

Czytanie tekstu

Zadania:

Zadanie numer 1 – pytania dotyczące tekstu – wskazany uczeń

odpowiada

Zadanie numer 2 – prawda czy fałsz – wskazany uczeń odpowiada

Zadanie numer 3 – określanie kim są podane osoby z tekstu – praca w

grupach

Zadanie numer 4 – przypisywanie wyrazów do odpowiednich grup – praca w

grupach

Zadanie numer 5 – pisanie krótkich informacji o sobie – wskazany uczeń

odpowiada

Pisanie e-maila do kolegi lub koleżanki z zagranicy

Pożegnanie uczniów i gości