Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Miranowicz - Piegza
Data publikacji
2021-07-29
Średnia ocena
0,00
Pobrań
13

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji chemii dla kl. VII dotyczący skali pH.
 Pobierz (doc, 48,0 KB)

Podgląd treści


Agnieszka Miranowicz - Piegza 11.06.2012 r.

Konspekt lekcji chemii dla klasy VII

Temat lekcji: Skala pH jako miara odczynu roztworu.

I. Cele operacyjne:

a). uczeń powinien:

- opisać skalę pH

- zapoznać się z odczynami roztworów,

- uszeregować roztwory wg wzrastającej kwasowości,

- wiedzieć jakie jony decydują o odczynie kwaśnym, a jakie o odczynie zasadowym,

- odróżnić kwasy od zasad za pomocą wskaźników,

- zbadać i określić pH badanej substancji

- zapisuje obserwacje z przeprowadzonych doświadczeń.

II. Cele kształcenia:

- wzbudzanie zainteresowania chemią jako nauką odgrywającą znaczącą rolę we wszystkich
dziedzinach działalności człowieka,
- uświadomienie uczniom zalet i niebezpieczeństw płynących z różnorodności odczynów przemyśle i różnych dziedzinach życia codziennego,
- poznawanie uczniów z metodami badania właściwości i identyfikacji substancji,
- kształtowanie umiejętności zapisywania obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń chemicznych ich interpretacji,
- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie obserwowanego doświadczenia,
III. Cele wychowawcze:

• Rozbudzanie w uczniach naturalnej ciekawości otaczającym nas światem.
- wzbudzanie zainteresowania chemią jako nauką zajmującą się badaniem przemian zachodzących w przyrodzie i w organizmie człowieka,
- kształtowanie aktywnej postawy badawczej uczniów,
- zachęcanie do odwagi w przedstawianiu własnych poglądów,
- kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu informacji zawartych w różnych źródłach wiedzy,
- rozwijanie twórczych postaw i umiejętności rozwiązywania problemów,
- wdrożenie do samokontroli i oceny własnego zachowania.

IV. Metoda nauczania:

- laboratoryjna, eksponująca, praktyczna

V. Ogólny plan lekcji:

| | |
|Proponowana czynność nauczyciela: |Proponowana czynność ucznia: |
|Część organizacyjno-porządkowa: | |
|- sprawdzenie obecności, | |
|- podanie tematu lekcji, | |
|Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się skalą pH, jak myślicie co to jest za skala i do czego |Skala pH jest miarą odczynu roztworu. Informuje nas ona o odczynie |
|służy? |roztworu. |
|Zapis do zeszytu. |Wyjaśnienie uczniom 14-sto stopniowej skali. |
|Uczniowie zapisują definicje pH. | |
|Omówienie skali pH. | |
|W życiu codziennym na pewno każdy z Was słyszał, że jakiś roztwór ma odczyn kwaśny, a | |
|jakiś odczyn zasadowy. | |
| | |
|Za rodzaj odczynu roztworu odpowiedzialne są jony H+ | |
|i jony OH- | |
|Omówienie rodzajów roztworów ze względu na stężenia jonów H+ i OH-. |Uczniowie robią notatkę. |
|Zapis do zeszytu: | |
|Roztwór może mieć odczyn: | |
|- kwasowy [H+] > [OH-] | |
|- zasadowy [H+] < [OH-] | |
|- obojętny [H+] = [OH-] | |
|Do sprawdzenia odczynu roztworów służą papierki wskaźnikowe. Sprawdzając odczyn roztworu | |
|za pomocą papierka wskaźnikowego obserwujemy, że barwią się one bardziej lub mniej | |
|intensywnie o czym przekonamy się wykonując proste doświadczenie. | |
|Przeprowadzenie doświadczenia polegającego na zbadaniu pH kwasów i zasad. |Uczniowie obserwują zmianę barwy papierka wskaźnikowego w |
| |zależności od pH roztworu. |
|Omówienie doświadczenia i zapis jego przebiegu. | |
|Teraz przekonamy się że znajomość chemii jest nam niezbędna w życiu codziennym. |Uczniowie wspólnie z nauczycielem badają odczyn przyniesionych |
| |przez ...