Dodaj publikację
Autor
Lucyna Rezmer
Data publikacji
2021-08-16
Średnia ocena
5,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Materiał zawiera zadania konkursowe z języka angielskiego dla klasy 5. Jest to etap szkolny konkursu.
 Pobierz (docx, 388,5 KB)

Podgląd treści

'Vocabulary matters'

(etap szkolny)

Good luck! ;)

Imię i nazwisko …………………………

Klasa ……………………………………

I. Podpisz obrazki podanymi przymiotnikami.

talkative expensive tall hard-working

1. …………………………………………….

2. ………………….………

3. …………………………………

4. ……………………

II. Dopasuj czasowniki do podanych wyrażeń.

1. tidy a) the dog

2. feed b) your room

3. empty c) swimming

4. go d) the bin

III. Uzupełnij brakujące litery w nazwach ubrań.

1. sk___rt

2. trou___ers

3. ti___

4. T-shi___t

5. ha___

IV. Podpisz obrazki.

1. …………….………………

2. ……….……………………

3. ………………..…………….

4. …………………………..

5. …………………………..

V. Uzupełnij brakujące litery w nazwach zawodów.

1. a___tist

2. musi___ian

3. in___entor

4. wri___er

5. ___cientist

VI. Dokończ zdanie.

1. Elizabeth I was an Engllish ……………

2. Michael Jackson was an American …………………………………………….

VII. Uzupełnij tabelkę właściwą formą czasownika nieregularnego.

go

eat

buy

read

swim

sit

take

VIII. Zakreśl w kółko zwrot, który pasuje do podanego czasownika.

1. read a book/ice-cream/jacket

2. take afternoon/a taxi/cheap

3. have expensive/a shower/night

4. buy a doctor/a ticket/funny

5. see sunny/a film/morning

IX. Zakreśl w kółko właściwe wyrazy.

1. Two years ago I trained/performed at a charity concert.

2. After a run you should do some cool down/warm-up exercises.

3. I train/compete with my team once a week.

4. Before runnig Bob usually does some warm-up/cool down exercises.

5. Last week Jane performed/won first prize.

X. Wpisz właściwy czasownik, tak aby utworzyć poprawne wyrażenie.

1. …………………….…………… a book

2. ……………………..…………..relatives

3. ………………...………computer games

4. ………………………………homework

5. ……………………………..……friends

XI. Uzupełnij dialog podanymi wyrazami.

idea, do, about, scary, go, too, have

Jane: Do you want to ……. rafting?

Bob: Yes, that’s a great ………!

Jane: How ……… you, Sam?

Sam: No, it’s too ………..

Jane: So, let’s go swimming!

Sam: No, it’s ………. cold.

Jane: So what ………. you want to do?

Sam: Let’s …….. a picnic!

Points: …………………/54