Dodaj publikację
Autor
Lucyna Rezmer
Data publikacji
2021-08-16
Średnia ocena
5,00
Pobrań
16

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Materiał zawiera zadania konkursowe z języka angielskiego dla klasy 5. Zadania mogą być potraktowane jako etap międzyszkolny konkursu, jak również jako etap szkolny.
 Pobierz (docx, 133,9 KB)

Podgląd treści

'Vocabulary matters' – test 1

Good luck! ;)

Imię i nazwisko …………………………

Szkoła ……………………………………

I. Wstaw brakujące czasowniki, tak aby utworzyć poprawne wyrażenie.

..........................the Internet

..........................out with friends

.........................swimming

.........................computer games

.........................the table

........................ the washing-up

.........................your room

.........................for shopping

II. Dopisz brakujące literki, tak aby utworzyć przymiotnik.

comfort.......................

hard-work...................

...............ive

beauti..........................

interest........................

expens.........................

………..ous

III. Napisz przeciwieństwa do podanych przymiotników.

old ....................

big ....................

long ...................

strong ...................

fast ....................

tall ....................

IV. Podaj pięć nazw płynów.

1. ......................... 2. ............................ 3........................... 4. ............................

5. .........................

V. Zakreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

1. salt sugar pepper cheese

2. tomato carrot pea banana

3. meat ice-cream chocolate cake

4. rice chicken lamb pork

5. egg apple orange grape

VI. Napisz synonimy (wyrazy o takim samym znaczeniu) do podanych niżej wyrazów.

1. biscuit .................................

2. rubbish .................................

3. trousers .................................

4. mobile phone .................................

5. trainers ..................................

6. rubber .................................

VII. Napisz formę przeszłą dla każdego czasownika.

bring ................ feed ...................... ride .................. build ..................... forget ............... run ........................

drink ................ make ..................... say ................... eat ......................... read ................. sit ..........................

speak ............... swim ..................... take .................. throw ..................... uderstand ................... wake..................

VIII. Rozpisz liczebniki w pełnej formie.

1rd .......................................... 6th .........................................

2nd .......................................... 7th .........................................

3rd ........................................... 8th ...........................................

4th ............................................. 9th ……......................................

5th ............................................ 10th .............................................

IX. Napisz nazwy państw zaczynające się od podanych niżej liter.

C........................... H...........................

A........................... L............................

B........................... E............................

R............................ I..............................

P............................. F.............................

X. Podaj trzy wyrazy z każdej kategorii.

1. Sports: ........................... ..................................... ............................

2. Types of hair: ............................ ..................................... ............................

3. Musical instruments: ............................. ..................................... ............................

XI. Zgadnij co jest na obrazku. Napisz nazwę.

...........................

............................ ............................

............................ ............................

............................ ............................

............................ ............................

XII. Uzupełnij brakujące literki (kategoria: członkowie rodziny).

1. grand__other

2. fat__er

3. si__ter

4. cousi__

5. br__ther

6. ne__hew

XIII. Znajdź w wężach wyrazowych trzy wyrazy i zakreśl je (kategoria zwierzęta).

1.chimpanzeedkjsdkskmousekjdakkdogaljf

2.llscorpionhjshjkafhdeerjhfhdshlscatkdjjfd

XIII. Wstaw brakujące literki. Kategoria pokoje.

1. k__tc__en

2. livi__g ro__m

3. atti__

4. base__en__

5. be__roo__

XIV. Uzupełnij dialog brakującymi wyrazami.

A: What's your ...............?

B: My name's Jane and what's yours?

A: I'm Jack.

B: Nice to ............. you Jack. How .......... are you?

A: I'm sixteen and .........?

B: I'm sixteen too. What do you ........ in your free time?

A: I .......... football and watch adventure movies ........ you?

B: I read books and meet ............ my friends.

XV. Dopasuj przysłówki częstotliwości do ich zbliżonych wartości procentowych.

never, often, sometimes, always, usually

100% .....................

90% ......................

60% .........................

30% ........................

0% ..........................

XVI. Dopasuj sposoby podróżowania do obrazków. Wstaw właściwy numer.

by bus ……………

by car ……………

by taxi ……………

on foot .…………..

by plane ……………

1. 2. 3.

4. 5.

XVII. Na podstawie tabeli zdecyduj czy podane zdania są prawdziwe (T-true), czy fałszywe (F-false).

Mandy

Rob

;)

eating sweets

doing homework

;(

getting up early

listening to music

1. Mandy likes eating sweets. true/false ...