Dodaj publikację
Autor
Barbara Sudoł-Nowak
Data publikacji
2021-08-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Dokument opisuje realizację innowacji pedagogicznej, czyli zrealizowanie przedstawienia w j. angielskim na temat przygód uroczej Świnki Peppy. Mimo ograniczeń związanych z epidemią poradziliśmy sobie z zadaniem, odbyła się uroczysta premiera online. Spektakl był również prezentowany podczas Przeglądu Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych Pinokio 2021, również w wersji online. Załącznikiem w sprawozdaniu jest scenariusz, który wykorzystano w przedstawieniu.
 Pobierz (doc, 59,0 KB)

Podgląd treści


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ "LET'S PLAY"

1. Informacje o szkole

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Złotów

• Dyrektor: mgr Małgorzata Mendyk

• Strona internetowa: http://www.jedynka-zlotow.pl/

2. Autor i realizator innowacji:

Barbara Sudoł-Nowak, nauczyciel j. angielskiego

3. Rodzaj innowacji: innowacja pedagogiczna metodyczno- organizacyjna; innowacja przeznaczona dla uczniów klas IV-VI, wykazujących zainteresowanie językiem angielskim oraz pragnących spróbować swoich sił w teatrze.

4. Cele innowacji:

• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego;
• pogłębianie znajomości języka angielskiego poprzez lekturę literatury dziecięcej,
w celu wzbogacenia leksyki, poprawienia wymowy, utrwalania struktur gramatycznych;
• motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego poprzez "zabawę w teatr" oraz włączenie ich emocji w proces uczenia się;
• przygotowanie do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego
w realnych sytuacjach;
• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości;
• zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań;
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

5. Czas realizacji: wrzesień 2020- styczeń 2021 (z możliwością przedłużenia).

6. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Złotowie.

7. Realizacja założeń innowacji

Głównym założeniem prowadzenia grupy teatralnej "Let's play" było uczenie języka angielskiego, ale w mniej konwencjonalny sposób. Założono, że uczniowie będą ćwiczyć swoje dialogi, przypominające "realne" sytuacje z życia codziennego i ćwiczyć tym samym

język angielski. Dodatkowo, gra aktorska miała im pomóc w poznaniu, okazywaniu
i zrozumieniu emocji, a także wyrażaniu tych emocji w języku obcym. Niemniej ważnym aspektem prowadzenia zajęć była nauka nowych słów i zwrotów w j. angielskim, a także wskazanie właściwego ich wykorzystania w realnej sytuacji.

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, udało się zrealizować innowację
i doprowadzić do premiery przedstawienia. Zajęcia rozpoczęły się już w połowie września, ponieważ wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że przejście na nauczanie zdalne jest nieuchronne.

Zgodnie z założeniem, innowację realizowano w formie pracy z całą grupą teatralną,
w trakcie spotkań z mniejszymi grupami aktorów (np. występującymi w jednej scenie) oraz podczas pracy w parach i pracy indywidualnej. Udało się tego dokonać zanim szkoły przeszły na system nauki zdalnej oraz w pracy w parach i grupkach online. Dzieci przygotowywały również zaproszenia, dekoracje, a to wszystko zaprezentowane zostało w nagranym filmie.

8. Przebieg innowacji

Po ogłoszeniu wśród uczniów pomysłu prowadzenia teatru zorganizowano pierwsze spotkanie, na którym dzieci dowiedziały się, jak będą wyglądać zajęcia, jakie zasady pracy będą obowiązywały, ale też co będzie nagrodą i co będzie można zyskać. Uczniowie dostali czas na przemyślenie, czy podołają wyzwaniu i będą ...