Dodaj publikację
Autor
Wioletta Jachymczak
Data publikacji
2022-01-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia na czasie, czyli jak wprowadzam pojęcie czasu w grupie przedszkolnej.
 Pobierz (docx, 22,1 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć „Czas przemija”

Cele ogólne:

wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych,

wzbogacenie wiadomości o zegarach,

wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe określenia: tarcza, wskazówki, „czas przemija”, itp.,

kształtowanie pozytywnych postaw i właściwych form zachowania,

kształtowanie odpowiedzialności za czystość i porządek wspólnej przestrzeni,

integrowanie grupy.

Cele operacyjne:

Dziecko:

rozpoznaje i nazywa zegary, opowiada o nich,

uważnie słucha i odpowiada na pytania wykorzystując swoją wiedzę,

wie, do czego służy zegar i jak działa; wskazuje godziny na zegarze,

konstruuje model zegara,

improwizuje ruch do muzyki,

dba o ład i porządek w miejscu pracy i zabawy,

czerpie radość z czasu spędzonego wspólnie z rówieśnikami.

Metody:

czynne – metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda samodzielnych doświadczeń,

słowne – rozmowa, opowiadanie, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumienia,

percepcyjne – metoda pokazu i obserwacji, metoda przykładu, metoda uprzystępniania sztuki,

inne – metoda Carla Orffa, metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.

Formy organizacyjne: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: różne rodzaje zegarów, zagadki, tarcza zegarowa w kolorze żółtym i  granatowym z zaznaczonymi godzinami, obrazki – aktywności dzieci w przedszkolu, CD – „Tańcowały dwa Michały”, instrumenty muzyczne (talerze, klawesy, grzechotki), kolorowy karton, nożyczki, klej, pinezka, korek, wybrany utwór do improwizacji rytmiczno-tanecznych.

Przebieg dnia:

I. Zajęcia poranne

Prezentacja różnych rodzajów zegarów.

Nauczyciel prosi, aby dzieci dokładnie przyjrzały się prezentowanym zegarom.

Pyta dzieci:

- Do czego one służą?

Dzieci dzielą się swymi spostrzeżeniami z nauczycielem.

„U zegarmistrza” – zabawa rytmiczna.

Nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy. Każda grupa dzieli się na dwie podgrupy.

Dzieci z każdej grupy tworzą dwa koła: jedno - zewnętrzne, drugie - wewnętrzne i  siadają naprzeciwko siebie.

I grupa:

Dzieci z koła zewnętrznego grają na talerzach, a z koła wewnętrznego - rytmicznie powtarzają: bim-bam (naśladują duże zegary).

II grupa:

Dzieci z koła zewnętrznego grają na klawesach, a z koła wewnętrznego - rytmicznie powtarzają: tik-tak, tik-tak (naśladują średnie zegary).

III grupa:

Dzieci z koła zewnętrznego grają na grzechotkach, a z koła wewnętrznego - rytmicznie powtarzają: cyk-cyk-cyk-cyk (naśladują małe zegary).

II. Zajęcia główne

Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez rozwiązanie zagadek.

Nauczyciel prezentuje dzieciom zagadki, dzieci próbują je rozwiązać.

Zagadka 1

Przychodzi do nas z dala, gwiazdy na niebie zapala.

Do snu układa słońce, a budzi gwiazd tysiące.

Zagadka 2

Noc ma brata.

Każdy wie, że ten brat to właśnie… .

Nauczyciel pyta dzieci:

- Skąd wiemy, że jest dzień?

- Po czym poznajemy, że jest noc?

Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania.

Rozmowa z dziećmi na temat czynności wykonywanych w dzień i w nocy.

Nauczyciel pyta dzieci:

- Co robimy w nocy?

- Co ...