Dodaj publikację
Autor
Monika Starczewska
Data publikacji
2022-05-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji jęz. angielskiego nauczyciela mianowanego starającego się o dyplomowanie.
 Pobierz (docx, 17,4 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ONLINE DLA UCZENNICY KL. 2A

„THE THIRD CONDITIONAL. REVISION OF ALL CONDITIONALS”

Maria Monika StarczewskaDATA: 12. 05. 2022KLASA: 2APOZIOM: rozszerzonyTEMAT LEKCJI: „The third conditional. Revision of all conditionals.”CELE LEKCJI:

Uczennica wie, jak konstruować zdania warunkowe różnego typu w języku angielskim: zerowy, pierwszy, drugi, trzeci oraz mieszany tryb warunkowy.

Uczennica zna zastosowanie i użycie zdań warunkowych, poznaje słówka charakterystyczne używane w konstrukcjach zdań warunkowych, takie jak if, when,unless, providing/provided, as long as, on condition that oraz zastosować inwersję.

Uczennica potrafi odróżnić poszczególne typy zdań warunkowych i ich zastosowanie oraz odniesienia czasowe.

Uczennica umie wyrażać przypuszczenia, żale, marzenia, warunki w języku angielskim.

Uczennica potrafi łączyć różne typy zdań warunkowych i używać ich w różnych stosunkach czasowych.

POWTARZANE STRUKTURY GRAMATYCZNE: - wszystkie tryby warunkowe.POMOCE: podręcznik ”Password Reset. B2. Student’s book (str. 68-69) i Workbook (str. 56-58). Wydawnictwo Macmillan.

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Powitanie.

2. Zapoznanie z celem lekcji, podanie tematu.

3. Rozgrzewka językowa: Uczennica przypomina budowę oraz zastosowanie zerowego: if + Present Simple (lub modal verb), Present Simple, pierwszego: if + Present Simple, Future Simple i drugiego trybu warunkowego: if + Past Simple, would + bare infinitive, a następnie przechodzi do str 68 podręcznika i wykonuje ćwiczenia powtórzeniowe.4. Prezentacja: Nauczyciel prezentuje trzeci tryb warunkowy. : osoba + Past Perfect, osoba + would (lub inny modal verb) have + past participle. Wyjaśnia, kiedy go stosujemy.

5. Ćwiczenia: Uczennica czyta tekst, a następnie robi zadania ze str. 69 podręcznika, utrwalając trzeci tryb warunkowy. Po skończeniu, przechodzi do zadania z mieszanymi trybami i samodzielnie wysnuwa regułę gramatyczną o zastosowaniu trybów mieszanych.6. Produkcja: Uczennica wymyśla samodzielnie po kilka przykładów zdań z każdym z trybów, jak również z różnymi spójnikami oraz z zastosowaniem inwersji.7. Podsumowanie: Uczennica przypomina wiadomości poznane na lekcji. Musi samodzielnie stworzyć historię zaczynającą się od słów: „If I were alone on the deserted island…”

8. Praca domowa: Workbook str. 56-58.