Dodaj publikację
Autor
Ewa Kłuś
Data publikacji
2022-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
42

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera opis innowacji pedagogicznej popularyzującej czytelnictwo wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Pobierz (pdf, 386,6 KB)

Podgląd treści

Innowacja pedagogiczna

„Spotkanie z książką”

- popularyzacja czytelnictwa
wśród uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi.

Imię i nazwisko autora: Ewa Kłuś

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku

Przedmiot: biblioteka

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: październik 2021 r.

Data zakończenia: maj 2022 r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespołu Szkół

Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.

W ramach innowacji będą prowadzone raz w miesiącu zajęcia dla uczniów, którzy zostali

zakwalifikowani do kształcenia specjalnego ze względu na obniżenie rozwoju sprawności

umysłowych do poziomu upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim. Zajęcia będą miały

formę luźnych spotkań, tak aby uczniowie mieli poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

W obecnych czasach czytanie książek, obcowanie z literaturą nie jest, tak powszechną formą

spędzania czasu wolnego wśród młodzieży jak kiedyś. Wynika to z „konkurencji” wszelkiego

rodzaju nośników informacji: telewizji, komputerów, Internetu, czy telefonów. Przekłada się to

na problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu, a w konsekwencji z brakiem systematyczności

w korzystaniu z książek i bibliotek.

W związku z tym, aby rozbudzić zainteresowania czytelnicze wśród tej grupy młodzieży

pomysł na taką innowację. Posłuży ona zarówno usprawnianiu umiejętności czytania

i rozumienia tekstu ale również wprowadzi młodzież w świat książki. Zarówno literatury

fachowej przybliżającej uczniom wybrany zawód, a także pozwoli poznać inne zbiory

biblioteki szkolnej. Dzięki innowacji ta grupa uczniów zostanie ośmielona do korzystania

z dostępnej literatury, a także z łatwością odnajdzie się w innych bibliotekach.

Owa innowacja powstała z konieczności doskonalenia umiejętności czytania i rozumienia

tekstu, a także rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród tej grupy młodzieży. Zarówno po

to, aby uczniowie bliżej poznali bibliotekę szkolną i jej księgozbiór, a także rozwijali

zainteresowania czytelnicze. Innowacja ta może przyczynić się do wzrostu czytelnictwa,

a także rozwoju nowych zainteresowań pod wpływem kontaktu z książką i biblioteką, a także

zaangażuje w życie kulturalne.

Innowacja skierowana

jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, ma na celu

popularyzację czytelnictwa oraz bibliotekę szkolną.

Cele innowacji pedagogicznej:

 Doskonalenie umiejętności czytania i rozumienia tekstu;

 Kształtowanie nawyków i zainteresowań czytelniczych;

 Wyrabianie szacunku do literatury;

 Wprowadzenie młodzieży w świat literatury;

 Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy;

 Popularyzacja biblioteki szkolnej i jej potencjału;

 Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej.

Spodziewane efekty wdrożenia innowacji:

 Podniesienie umiejętności czytania;

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

 Wzrost czytelnictwa;

 Wzrost uczniów korzystających z biblioteki;

 Wzrost zaangażowania w akcje organizowane przez bibliotekę;

 Wyrażanie własnych refleksji przez uczniów ...