Dodaj publikację
Autor
Paulina Błażałek
Data publikacji
2022-08-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
4

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji otwartej organizowanej dla uczniów klas 3-6 szkół podstawowych. Lekcja ma na celu rozbudzenie w uczniach klas młodszych ciekawości i zaangażowania do nauki przedmiotów przyrodniczych - chemii i fizyki. Scenariusz zawiera przykładowe doświadczenia uczniowskie i pokazy doświadczeń wykonywanych przez nauczyciela.
 Pobierz (pdf, 97,9 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji otwartej

Temat: Chemię i fizykę da się lubić

Czas realizacji: 90 minut

Celem lekcji jest przybliżenie tajników fizyki i chemii w bardzo prosty, atrakcyjny oraz

zrozumiały dla wszystkich uczniów sposób.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

- zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium

- wie, czym zajmuje się fizyka i chemia

- podaje przykłady różnego wykorzystywania wiedzy naukowej w życiu

codziennym

Nabywane umiejętności

Uczeń:

- potrafi wykonać proste doświadczenie chemiczne / fizyczne zgodnie z instrukcją

-obserwuje przebieg, analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzanych doświadczeń

- posługuje się w sposób bezpieczny odczynnikami chemicznymi, sprzętem i szkłem

laboratoryjnym

- wskazuje powiązania między życiem codziennym, a prawami fizyki i chemii

Cele wychowawcze:

- docenianie roli wiedzy w rozwoju cywilizacji

- rozbudzenie zamiłowania do nauki

- starannie i dokładnie wykonuje doświadczenia

Metody i formy pracy: burza mózgów, doświadczenia laboratoryjne, pogadanka, rozmowa

kierowana

PRZEBIEG LEKCJI:

I Część nawiązująca

1) Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności oraz podział na grupy.

2) Zapoznanie uczniów klas trzecich z zasadami bezpiecznej pracy pracowni fizyko-

chemicznej

3) Zapisanie tematu lekcji oraz jej głównych założeń

II Część główna

1) Nauczyciel zaznajamia uczniów z podstawowymi działami chemii i fizyki, których

prawami i zasadami posługujemy się w życiu codziennym. Podaje przykłady

wykorzystania wybranych praw fizyki oraz licznych związków chemicznych

wszechobecnych w domu i szkole (prezentacja multimedialna)

2) Uczniowie, z pomocą nauczyciela wykonują proste doświadczenia chemiczne

dotyczące badania napięcia powierzchniowego

3) Nauczyciel wykonuje pokaz doświadczeń obrazujący zarazem efektowność

jak i ryzyko jakie pociąga za sobą wykonywanie eksperymentów chemicznych

4) Nauczyciel prowadzi dyskusję na temat prądu elektrycznego i jego wykorzystania.

Wykonuje pokaz doświadczeń z elektrostatyki z czynnym udziałem uczniów klas

trzecich.

Doświadczenia chemiczne:

a) Badanie napięcia powierzchniowego na powierzchni mleka i barwników spożywczych

b) Badanie wpływu gliceryny na trwałość baniek mydlanych

c) Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym + spalanie powstałego wodoru –

pokaz chemiczny

d) Spalanie magnezu – efekt fajerwerków

e) Elektryzowanie ciał przez tarcie oraz indukcję

f) Elektryzowanie ciał z użyciem maszyny elektrostatycznej

III Część podsumowująca

1) Pytania utrwalające/sprawdzające

2) Wystawienie plusów lub ocen za aktywną pracę na lekcji

3) Praca domowa: powtórzyć wybrane doświadczenia razem z członkami rodziny

Pytania sprawdzające:

a) Czy są czynności z życia codziennego, które można byłoby wykonać bez istnienia

zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych?

b) Czy doświadczenia chemiczne / fizyczne można wykonać samodzielnie w domu? Jeśli

tak, to jakie?