Dodaj publikację
Autor
Ewa Sztolcman
Data publikacji
2022-08-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przesyłam kartę pracy do tematu: Budowa i funkcje krwi, zakres podstawowy - szkoła ponadpodstawowa.
 Pobierz (docx, 15,9 KB)

Podgląd treści

1. Narysuj schemat przedstawiający składniki krwi (…/4)2. Wymień i krótko opisz funkcje krwi (…/3)

3. Wybierz jedną odpowiedz (…../4)1) Czego % jest najwięcej w krwi?a) białkab) osocza c) krwinek białych d) płytek krwi 2) Na co dzielą się agranulocyty?a) płytki krwi, erytrocyty i limfocyty b) bazofile i neutrofile c) limfocyty i monocyty

d) białka i surowice 3) Który element morfotyczny krwi nie posiada jądra i mitochondriów?a) erytrocyty b) limfocytyc) monocyty d) trombocyty 4) Jakie białko bierze udział w procesie krzepnięcia krwi?a) fibrynogen b) hemoglobina c) kolagen

d) miozyna

4. Uzupełnij tabele dotyczącą elementów morfotycznych krwi (…/4)

Nazwa

Cecha charakterystyczna

Funkcja

Biorą udział w krzepnięciu krwi

Zawierają ziarnistości w cytoplazmie

Agranulocyty

Zawierają hemoglobinę