Dodaj publikację
Autor
Justyna Pruchnicka
Data publikacji
2023-05-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Temat: Droga, prędkość, czas. (klasa VI).
 Pobierz (docx, 19,8 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI

Prowadzący: Justyna Pruchnicka

Data: 10.12.2020r.

Klasa: VI

Czas trwania: 45 minut

Temat: Droga, prędkość, czas.

Cele lekcji.

Cel główny: uczeń potrafi samodzielnie rozwiązać zadnie osadzone w kontekście praktycznym dotyczące drogi, prędkości i czasu.

I Cele poznawcze:

ogólne:

kształtowanie umiejętności argumentowania,

kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu,

kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

specyficzne:

kształtowanie umiejętności posługiwania się definicją oraz wzorem,

kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym,

umiejętność podawania i uogólniania przykładów,

szczegółowe:

ustalanie drogi na podstawie prędkości i czasu

wyznaczanie prędkości na podstawie drogi i czasu

zamiana jednostek prędkości

wyznaczanie czasu na podstawie prędkości i drogi

II Cele wychowawcze:

pracuje aktywnie, wytrwale i systematycznie, pokonuje trudności;

starannie zapisuje informacje, jasno wyraża swoje myśli;

jest zdyscyplinowany, pilnuje ładu, porządku, dokładności;

planuje swoją pracę, jest odpowiedzialny za jej wynik, potrafi pracować samodzielnie, ale również współpracować w zespole.

kulturalne uczestnictwo w lekcji zdalnej

Metody nauczania:

pogadanka,

ćwiczenia praktyczne,

elementy nauczania problemowego.

Formy pracy:

indywidualna,

zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

E-podręcznik

Karta pracy w OneNote

Teams

Forma zajęć:

Wideokonferencja w Teams)

Literatura:

„Matematyka z plusem 6”. Klasa VI. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

Etapy lekcji

Czynności nauczyciela

Część wstępna

I (2min.)

Powitanie uczniów

Sprawdzenie listy obecności

Zapisanie tematu lekcji

II (5min.)

Nauczyciel pyta uczniów, czy były problemy z zadaniem domowym. W razie potrzeby objaśnia konkretne przykłady.

Wyznacza uczniów, którzy po lekcji mają przesłać zdjęcie zadania domowego.

III (35min.)

Nauczyciel przypomina, krótko o czym była mowa na poprzednich lekcjach i przedstawia uczniom plan działania na dzisiejszej lekcji.

Prosi uczniów o rozwiązanie następujących zadań

Zad. 1a,b str.118 (podręcznik)

Zad.2ab str.118

Zad. 9 str.120

Ćw.2 str. 52 (w razie potrzeby nauczyciel pomaga uczniom zauważyć zależność pomiędzy prędkościami, a czasem w którym policjant dogoni złodzieja)

Ćw.4 str. 53

Podsumowanie

IV(3min.)

Nauczyciel wraz z uczniami podsumowują dzisiejszą lekcję.

Podają przykłady, kiedy można wykorzystać wiedzę zdobytą na dzisiejszej lekcji.

-orientacyjne szacowanie czasu, jakiego potrzebujemy na pokonanie danej odległości (wizyta u lekarza- o której godzinie musimy wyjechać; rozkład jazdy autobusów, samolotów itd.)

-w urządzeniach tj. echosonda-mierzenie głębokości morza, radar-kontrola prędkości kierowców

-w kosmosie

Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji i podaje zadanie domowe

Zad. 1c, 2c str.118

Zad.4 str.119

Ćw.1 str.52