Dodaj publikację
Autor
Marta Gołaszewska
Data publikacji
2023-05-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Doskonalenie umiejętności liczenia, stosowanie znaków matematycznych. Zajęcia dla dzieci 3-4-5-6-letnich.
 Pobierz (docx, 21,1 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęcia otwartego.

Data: 17.05.2023r.  

Grupa wiekowa: dzieci 3-4-5-6-letnie

Temat zajęcia : Zwierzęta z zoo.

 

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności liczenia,

Stosowanie znaków matematycznych w praktyce >, <, =

Cele szczegółowe:

dziecko:   

Czyta globalnie wyrazy: lew, żyrafa, słoń, krokodyl, małpa, kangur

Określa głoskę w nagłosie i wygłosie

Zna zwierzęta egzotyczne, podaje charakterystyczne cechy wybranych zwierząt

reaguje ruchem na pauzę w muzyce

Zna figury geometryczne

Potrafi zbudować figury z papierowych pasków

Przelicza elementy

Orientuje się w przestrzeni kartki

Porównuje liczebności zbiorów

Posługuje się określeniami: tyle samo, mniej, więcej

Prawidłowo stosuje znaki matematyczne: >, <, =

Zna kolory

Prawidłowo reaguje na polecenia

Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

Metody:

czynne - zadań stawianych do wykonania ćwiczeń,

percepcyjne – obserwacja i pokaz,

słowne - rozmowa,  swobodne wypowiedzi dzieci

ekspresji ruchowejFormy pracy:- zespołowa- zbiorowa- indywidualna

Przebieg zajęcia:

Te zwierzęta – wskazanie charakterystycznych cech wybranych zwierząt egzotycznych.

Dzieci losują obrazki. Następnie nazywają zwierzęta. Określają głoskę w nagłosie i wygłosie. Następnie podają ich charakterystyczne cechy, np.: słoń – ma trąbę, duże uszy, małpa – ma sprężysty ogon, sprawne łapy, żyrafa – ma długą szyję, plamy na futrze, lew- ma długą grzywę, głośno ryczy, krokodyl – ma płaskie długie ciało, Ich skóra pokryta jest łuskami, ma krótkie łapy, ma długi ogon.

Co to jest zoo? – rozmowa na temat obrazka przedstawiającego zoo

Obrazek przedstawiający zoo. N. pyta dzieci, co jest przedstawione na obrazku, i wyjaśnia, że jest to miejsce, gdzie żyją dzikie zwierzęta. Mówi, że zoo to nazwa ogrodu zoologicznego, który spełnia rolę edukacyjną i rekreacyjną, odgrywa też pewną rolę w zachowaniu gatunków, które wyginęły w warunkach naturalnych lub są na grozi im wyginięcie.

− Gdzie zwierzęta mieszkają w zoo? (klatki, zagrody, terraria, akwaria, wybiegi itd.)

− Czy ktoś z was był w zoo? Co najbardziej wam się tam podobało?

Zwinne małpki – zabawa muzyczno-ruchowa.

Dzieci tworzą dwa koła. N. włącza muzykę i wręcza grupom po jednym woreczku, który będzie bananem. Gdy muzyka cichnie, dzieci rzucają do siebie woreczek, tak aby nie upadł na podłogę.

Budujemy zoo – układanie z kolorowych pasków papieru zagród dla zwierząt.

Dzieci budują zagrody z pasków. Każda zagroda powinna mieć inny kolor i kształt. Następnie dzieci umieszczają obrazki zwierząt w  zagrodach zgodnie z poleceniami.

W niebieskiej zagrodzie mieszkają lwy (dzieci wybierają obrazki przedstawiające lwy i układają je w niebieskiej zagrodzie). N. pyta: − Ile lwów jest w zagrodzie? N. kontynuuje zabawę, aż wszystkie zwierzęta zostaną rozmieszczone w zagrodach. •

Dzieci porównują liczebność zbiorów.

N. pyta: − Których zwierząt jest najwięcej w naszym zoo?

− Których zwierząt jest najmniej?

− Których zwierząt jest tyle ...