Dodaj publikację
Autor
Zofia Barcińska
Data publikacji
2023-05-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
61

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem w klasie trzeciej.
 Pobierz (docx, 21,3 KB)

Podgląd treści

Plan zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem w klasie trzeciej.

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

Prowadzone są w celu:

rozwijania mowy i umiejętności komunikowania się, usprawniania czynności narządów mowy,

rozwijania percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijania percepcji słuchowej (ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonemowego i percepcji dźwięków mowy, usprawniania czynności poszczególnych zmysłów ),

rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

rozwijania sprawności manualnej,

ćwiczenia pamięci,

ćwiczenia koncentracji uwagi,

rozwijania myślenia,

korygowania niepożądanego zachowania,

rozwijania orientacji przestrzennej,

wspierania w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia,

rozwijania sprawności psychofizycznej,

rozwijania zainteresowań,

wzmacniania kondycji fizycznej,

wspomagania samodzielności osobistej i społecznej,

kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji,

przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.

Cele rewalidacyjne:

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,

wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji,

wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,

usprawnianie umiejętności szukania i odczytywania informacji zawartych w różnych źródłach.

Korygowanie zaburzeń analizatora wzrokowego i orientacji przestrzennej:

dobieranie par jednakowych obrazków,

dobieranie jednakowych figur geometrycznych,

układanie obrazków z części,

dobieranie części do całego obrazka,

układanie kompozycji z oddzielnych figur geometrycznych,

wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami,

dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina klasyczne, kwiatowe, itp. ),

ćwiczenia sprawności manualnej (zbieranie elementów, manipulowanie ruchomymi częściami, zabawy tworzywami np. plasteliną, malowanie farbami),

Usprawnianie funkcji analizatora słuchowego:

Ćwiczenie słuchu fonetycznego, podział wyrazu na sylaby, liczenie sylab,

tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby,

sztafeta sylabowa (tworzenie wyrazów rozpoczynających się sylabą końcową poprzedniego wyrazu),

rozpoznawanie obrazków na podstawie pierwszych głosek ich nazw,

wykrywanie różnic i podobieństw w wyrazach.

Trudności w pisaniu i czytaniu

utrwalenie pojęć: samogłoska i spółgłoska,

ćwiczenie rozumienia czytanych przez nauczyciela zdań i tekstów,

ćwiczenie w rozróżnianiu części mowy - opowiadanie ilustracji, opisywanie przedmiotów przy jak najmniejszej pomocy nauczyciela,

wskazywanie związków przyczynowo – skutkowych,

samodzielne opowiadanie treści czytanki, tekstu,

wyodrębnianie głównych postaci i zdarzeń w utworach literackich,

swobodne wypowiadanie się na dany temat,

opowiadanie przebiegu czynności przy wykonywaniu prostych zadań.

Trudności w liczeniu

różnicowanie kształtów i położenia figur, przedmiotów z otoczenia,

utrwalenie działania na liczbach, obliczenia czasowe (zegar),

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100, na konkretach,

klasyfikacja przedmiotów, obrazków i figur,

porządkowanie przedmiotów (malejąco i rosnąco),

porównywanie elementów,

szeregowanie zdarzeń w czasie (kalendarz).

Metody i techniki pracy:

• ćwiczenia praktyczne,

• ćwiczenia na materiale konkretnym i literowym,

• praca z różnymi tekstami, krzyżówkami, rebusami itp.

• analiza i twórcze naśladowanie wzoru,

• metoda problemowa,

• gry, zabawy dydaktyczne i logiczne,

• ćwiczenia relaksacyjne,

•ćwiczenia twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Zasady ...