Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Kowalczyk
Data publikacji
2023-05-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Temat: Figury przestrzenne - bryły.
 Pobierz (pdf, 119,7 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI

TEMAT: Figury przestrzenne – bryły.

1. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Przypomnienie wiadomości o bryłach. Na podstawie modeli prostopadłościanu,
graniastosłupa i ostrosłupa nauczyciel przypomina pojęcia:
wierzchołek, krawędź, ściana, podstawa i ściana boczna.

UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń już potrafi:
- wskazywać prostopadłościany i sześciany
- rozpoznawać: graniastosłupy proste, ostrosłupy,
- walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych;
- wskazywać te bryły wśród modeli innych brył

2. Cel ogólny lekcji:
Będziecie potrafili wskazywać i rozpoznawać figury przestrzenne-bryły.

2. Kryteria sukcesu (Nacobezu):
- poprawnie będę wskazywał wierzchołki, krawędzie i ściany brył,
- poprawnie będę podawał liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupów oraz
ostrosłupów,
- poprawnie będę rozpoznawał przedmioty w kształcie graniastosłupów prostych,
ostrosłupów, walców, stożków i kul,
- poprawnie będę wskazywał graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule wśród
modeli brył.

4. Metody i formy pracy: Pokaz (krótki film), obserwacja, słowna (pogadanka),
poszukująca (pytania do uczniów), ćwiczeniowa (karta pracy), ćwiczenia interaktywne na
platformie Wordwall, praca: zbiorowa, indywidualna.

5. Środki dydaktyczne: multibook, podręcznik, laptop, zeszyty, karta pracy.

6. Czas zajęć: 45 minut.

7. Przebieg lekcji:
CZĘŚĆ WSTĘPNA:

 Sprawdzenie obecności – na podstawie osób uczestniczących w wideokonferencji
 Sprawdzenie pracy domowej - prace domowe uczniów sprawdzone na poczcie gmail
 Pokazanie w trakcie wideokonferencji poprzez udostępnienie uczniom tematu lekcji:

Figury przestrzenne - bryły.

 Pokazanie celu lekcji – wysłany dla uczniów załącznik wraz z kryteriami sukcesu
 Pokazanie kryteriów sukcesu

 Nawiązanie do wiedzy zdobytej na lekcjach poprzednich – przypomnienie

wiadomości:

Przypomnienie wiadomości o bryłach z klasy IV.
Na podstawie modeli prostopadłościanu, graniastosłupa i ostrosłupa nauczyciel
przypomina pojęcia: wierzchołek, krawędź, ściana, podstawa i ściana boczna.

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

1. Wyjaśnienie uczniom tematu lekcji – na podstawie podręcznika z matematyki:

Figury przestrzenne -bryły.

2. Pokaz filmu – podręcznik str. 137. Rysowanie brył do zeszytu.
3. Graniastosłupy i ostrosłupy

Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii graniastosłup o podstawie
sześciokątnej. Zaznacza w nim wierzchołki i krawędzie oraz włącza
przezroczystość bryły. Uczniowie liczą wierzchołki, krawędzie i ściany tej bryły. Aby
to ułatwić można kolorować poszczególne elementy podczas ich zliczania.

4. Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii ostrosłup o podstawie w

kształcie równoległoboku. Uczniowie odpowiadają na pytania:
– Ile wierzchołków ma ten ostrosłup?
– Ile krawędzi ma ten ostrosłup?
– Ile ścian bocznych, a ile wszystkich ścian ma ten ostrosłup?

5. Na podstawie modelów brył uczniowie wykonują ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5, 6

s. 141-142 z podręcznika.

6. Praca na platformie Wordwall – uczniowie rozgrywają gry.
7. Prezentacja brył w okularach VR
8. Praca w grupach: Radzę sobie coraz lepiej – po
9. Faza podsumowująca. Prezentacja: Wiedzy w pigułce ze s. 141 z multibooka.

Nauczyciel ...