Dodaj publikację
Autor
Hanna Opalińska
Data publikacji
2023-05-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Dwa kluczowe elementy w edukacji dziecka w szkole muzycznej to zaangażowanie rodzica oraz systematyczne ćwiczenie. Kilka rad dla rodziców oraz uczniów.
 Pobierz (pdf, 88,8 KB)

Podgląd treści

Jaka jest rola rodzica w edukacji muzycznej dziecka?

Zasady dobrego ćwiczenia

Rola rodziców w edukacji muzycznej dziecka jest nie do przecenienia. W dużej mierze to od

rodziców zależy czy dziecko w przyszłości będzie cieszyć się umiejętnością gry na instrumencie.
W początkowym etapie edukacji nauczyciel towarzyszy dziecku maksymalnie dwa razy
w tygodniu. Natomiast rodzic będzie jego wsparciem, przewodnikiem oraz pomocnikiem każdego
dnia. Dlatego tak ważna jest obecność i zaangażowanie z ich strony. Chciałabym przedstawić kilka
wskazówek dotyczących roli rodzica, fundamentalne zadania do wykonania.

1. Stworzenie odpowiedniego środowiska pracy.

Dobrze kiedy ustalimy z dzieckiem optymalne pory ćwiczenie, dostosowane do możliwości
psychofizycznych dziecka oraz zapewniające spokój. Potrzebna jest również przestrzeń i jak
najmniej rzeczy rozpraszających uwagę (telewizor, telefon, tablet itp.)

2. Ćwiczenie

Rodzic odpowiedzialny jest za codzienną pracę w domu według wskazówek nauczyciela.
Na początkowym etapie najważniejszym zadaniem jest pilnowanie prawidłowego aparatu
gry.

3. Uczestnictwo w lekcjach

Ważne, żeby w miarę możliwości rodzic uczestniczył w lekcjach. Jest biernym
obserwatorem. Swoją obecnością pokazuje zaangażowanie, co jest dla dziecka niezwykle
motywujące. Będąc naocznym świadkiem lekcji może w pełni skoncentrować się na
zaleceniach, a nawet robić notatki.

4. Emocjonalne wsparcie

Rodzic powinien dodawać dziecku wiary w osiągnięcie zamierzonego celu. Nie powinien
krytykować, wyliczać błędów czy potknięć.

5. Akceptowanie tempa rozwoju

Nie wolno porównywać swojego dziecka z innymi. Każdy rozwija się w swoim tempie.
Uczeń ma mnóstwo czasu przed sobą, aby grać wielki repertuar. Nauka gry na instrumencie
w szkole muzycznej I i II stopnia trwa 12 lat.

6. Zaufanie nauczycielowi

Rodzic nie powinien podważać autorytetu nauczyciela. Kiedy rodzic nie wierzy w
umiejętności i wiedzę pedagoga jest męczący dla każdej ze stron. Często w takich
przypadkach rodzic sam próbuje przejąć rolę nauczyciela, nie mając ku temu kompetencji.

Udział w edukacji muzycznej dziecka jest wielkim poświęceniem. Niejednokrotnie rodzice
rezygnują z własnych wygód i inwestują ogrom czasu oraz pieniędzy, aby kształcić własne dzieci.
Jest to bardzo heroiczna postawa, ale nagrodą jest emocjonalna więź i bezgraniczna miłość dziecka.
Z doświadczenia wiem, że uczniowie, którzy od początku do końca mają wsparcie ze strony
rodziców lepiej radzą sobie z trudnościami jakie napotykają podczas swojej edukacji, bo wiedzą, że
oprócz nauczyciela jest jeszcze ktoś kto ich wspiera i motywuje.

Drugim ważnym elementem w nauce gry na instrumencie jest samodzielne ćwiczenie w

domu. Uczniowie często traktują to jako przykry obowiązek i stratę czasu. Często na lekcjach
porównuje naukę gry na instrumencie jako droga, która musi pokonać sportowiec. Aby dobrze
przygotować się do zawodów musi ...