Dodaj publikację
Autor
Dariusz Kieglerski
Data publikacji
2023-10-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Każda forma aktywności w wodzie działa na nasze ciało prozdrowotnie. Pływanie na plecach to jeden z podstawowych stylów pływackich, od którego często zaczynamy przygodę z wodą. Dla osób początkujących styl grzbietowy jest często pierwszą techniką pływacką, z którą się spotykają. Jest jednym z łatwiejszych stylów pływackich. Podczas pływania na grzbiecie pracuje niemal całe ciało, od rąk po nogi włącznie. Przedstawiany konspekt stanowi realizację zagadnienia programowego z pływania. Treści konspektu lekcji dotyczą nauczania prawidłowego technicznie pływania stylem grzbietowym. Podany przykład lekcji przeznaczony jest dla klasy IV, może być też wykorzystany w klasach młodszych. W klasach starszych szkoły podstawowej jako doskonalenie techniki gry. Prezentowany materiał stanowi typ lekcji służącej zaznajamianiu uczniów z nowym materiałem.
 Pobierz (pdf, 126,6 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji z pływania w klasie czwartej


TEMAT: Koordynacja ruchów kończyn górnych z pracą kończyn dolnych w stylu
grzbietowym

Miejsce: Kryta Pływalnia

Umiejętności: Skoki do wody na ugięte nogi.

Nurkowanie po określony przedmiot.

Doskonalenie poślizgu przodem w połączeniu z pracą nóg.

Praca ramion i nóg w pływaniu kraulem na grzbiecie

Wykorzystanie przyborów do określonego zadania (deska).

Motoryczność: Kształtowanie siły, wytrzymałości koordynacji ruchowej w wodzie.

Kształtowanie precyzji i ekonomii ruchów

Wiadomości: Zasady poprawnego oddychania podczas pływania.

Technika pracy ramion i nóg w pływaniu kraulem na grzbiecie

Wychowawcze: Samokontrola poprawności wykonywania ćwiczeń.

Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.

Liczba uczniów: 13,

Przybory: deski, krążki, pałeczki do nurkowania


CZĘŚĆ
LEKCJI

Część
wstępnaZADANIA SZCZEGÓŁOWE

CZAS

UWAGI

8-10 min.

Ustawienie w
szeregu.
Zdyscyplinowanie
grupy i
przygotowanie do
ćwiczeń. Ćwiczenia
przygotowujące
organizm do pracy w
wodzie

Zbiórka, odliczenie. Podanie tematu lekcji.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w wodzie
Rozgrzewka - ćwiczenia na lądzie ramion, nóg,
tułowia.
Stanie w lekkim rozkroku:
- krążenia głowy
- krążenia RR w przód i w tył
- krążenia tułowia
- skrętoskłony tułowia
- krążenia bioder
- przysiady
- ćwiczenia stawów kolanowych i skokowych
- wypady w przód z pogłębieniem
- luźne podskoki do rozkroku i do postawy

„pajacyki”
wejście do wody
Ćwiczenia oswajające z wodą:
- przysiady w wodzie

25-30 min.


5-7 min.

Zwracamy uwagę
aby na 1 cykl pracy
kończyn przypadło 6
kroków.
Pływanie jeden za
drugim, w
bezpiecznych
odległościach
Zwrócić uwagę na
technikę.
1 i 3 długość basenu
szybkim tempem, 2 i
4 wolnym.
Korygowanie
błędów.
Kończyny górne
wykonują
naprzemienne
krążenie w tył, a nogi
pracują nożycowo, w
pionie.
Zwrócić uwagę na
bezpieczeństwo.

Nauczyciel z grupą
przy wlocie do rury


Na brzegu basenu

- wyskoki z wody
- wyławianie pałeczek

Ćwiczenia przygotowawcze:
1) Chodząc tyłem po dnie basenu
naprzemianstronne ruchy kończyn górnych,
Ćwiczenia w parach
2) Z przysiadu skulonego wypłynięcie na
powierzchnię wody i leżenie na wodzie z
wyprostowanymi ramionami wzdłuż tułowia i
ramionami za głową
3) przeciąganie partnera za deskę leżącego na
grzbiecie z ramionami za głową trzymającymi
deskę
4) Pchnięcie partnera nogami w przód leżącego na
grzbiecie
Ćwiczenia kształtujące umiejętności i doskonalące
sprawności:
1) Pływanie samymi nogami trzymając RR przy
udach
2) Pływanie grzbietem z pracą jednej ręki, druga
ręka wzdłuż tułowia.
3) Doskonalenie koordynacji ruchów nóg i ramion
w kraulu na grzbiecie.
4) Pokonanie kraulem na grzbiecie 20 m w
zmiennym tempie.
5) Skoki do wody na lekko ugiętych nogach i
przepłynięcie odcinka 20 m kraul na grzbiecie w
tempie dostosowanym do indywidualnych
możliwości uczniów.

Zjazdy relaksacyjne rurą
Ćwiczenia uspokajające:
- 10 wydechów do ...