Dodaj publikację
Autor
Anna Augustyniak
Data publikacji
2023-11-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć matematycznych dla uczniów klasy drugiej SP.
 Pobierz (pdf, 184,1 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Prowadząca: Anna Augustyniak

Uczestnicy: klasa II

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna.

Data: 06.11.2023r.

Temat dnia: Pełne dziesiątki w zakresie 100 – ćwiczenia utrwalające.

Cele główne: (Uczeń)

• Wykonuje zadania związane z pełnymi dziesiątkami

Cele szczegółowe: (Uczeń)

• utrwala pojęcia związane z dodawaniem i odejmowaniem,

• potrafi w pamięci dodawać i odejmować pełnymi dziesiątkami w zakresie 100,

liczy (w przód i w tył) dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100,

• umie porównywać liczby i poprawnie używa znaków <, >, =,

• wskazuje miejsce liczb w ciągu liczbowym, rosnącym lub malejącym,

rozwiązuje zadania tekstowe,

czyta ze zrozumieniem treść zadania,

• bierze aktywny udział w zajęciach,

rozwiązuje zagadkę,

• doskonali umiejętność czytania i pisania,

• współpracuje w grupie,

• odpowiada na pytania zadawane przez nauczyciela,

• uczestniczy w zabawie ruchowej.

Formy pracy:

- praca indywidualna, praca grupowa, zbiorowa

Metody pracy:

- słowna - rozmowa, instrukcje, objaśnienia,

- oglądowa - pokaz, ilustracje,

- czynna - zabawa ruchowa,

- metoda ćwiczeń praktycznych,

- problemowa – gier i zabaw.

Środki dydaktyczne: komputer, rzutnik, podręcznik, karty ćwiczeń, kości do gry Story Cubes,

kostki do gry, kartoniki z liczbami, karty pracy – kartki z działaniami.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie.

2. Zapoznanie uczniów z celem zajęć – zagadka.

Pełne dziesiątki to takie liczby, których cyframi jedności są zera.

3. Omówienie z uczniami zadania 1, 2, 3 w podręczniku str. 57.

4. Zapisanie w zeszycie zadania 3, str. 57 z podręcznika (2 wybrane przykłady)

5. Omówienie z uczniami zadania 1 i 4 w karcie pracy na stornie 52.

• uczniowie wpisują w okienka liczby zgodnie z zauważoną zasadą,

zapisują pod obrazkiem odpowiednią liczbę.

6. Gra matematyczna z kostkami.

Każda para otrzymuje dwie kostki. Uczeń wyrzuca swoją kostkę na ławkę. Ilość oczek

oznacza liczbę dziesiątek, jednością jest 0. Nazywanie swoich dziesiątek.

7. Ustawienie według kolejnych dziesiątek.

Uczniowie otrzymują kartoniki z liczbami od 10 do 100 (pełne dziesiątki). Ich zadaniem

jest poszukać swojego miejsca w szeregu i ustawić się właściwie pomiędzy sąsiadami.

8. Przerwa śródlekcyjna – uczeń losuje karteczkę z zadaniem do wykonania, odczytuje

i wystukuje za pomocą instrumentu muzycznego ilość powtórzeń danego ćwiczenia.

9. Praca w grupach.

Dzieci otrzymują zapisane na kartce równanie do obliczenia, a następnie musza ułożyć

treść zadania do równania wykorzystując kości Story Cubes.

10. Podsumowanie zajęć. Zadanie edukacyjne z programu Wordwall „Układanka”

Dzieci odszukują odpowiednie działanie do wyniku.

11. Zakończenie zajęć. Dokonanie oceny pracy na lekcji. Podziękowanie uczniom za udział

w zajęciach.

Zadania dodatkowe:

1. Zabawa „Jaką jestem liczbą”

Nauczyciel mówi wielokrotnie formułę „Jestem liczbą większą od 10 a mniejszą od
30?”. Zadaniem uczniów jest zgadywanie o jaką ...