Dodaj publikację
Autor
Justyna Salamon
Data publikacji
2023-11-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

SP, nauczyciel języka polskiego.
 Pobierz (docx, 79,4 KB)

Podgląd treści

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się

o stopień nauczyciela mianowanego

imię i nazwisko nauczyciela: Justyna Anna Salamon

imię i nazwisko opiekuna stażu: ……

imię i nazwisko dyrektora szkoły: …..

miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Baszta

stanowisko:

- nauczyciel języka polskiego,

- nauczyciel języka polskiego jako obcego,

- nauczyciel języka angielskiego

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.

termin zakończenia stażu: 01.07.2023 r.

czas trwania stażu: rok i 9 miesięcy

Wprowadzenie:

Jestem nauczycielem języka polskiego od roku 2007 i uczyłam tego przedmiotu w szkole publicznej przez pięć lat, w międzyczasie pracowałam na stanowisku nauczyciela polonijnego w Polskiej Szkole Sobotniej w Wielkiej Brytanii przez ponad cztery lata. Z początkiem września 2022 roku zaczęłam pracę jako nauczyciel języka angielskiego w oddziale przedszkolnym – ‘zerówce’.

We wrześniu 2021 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, pełniąc obowiązki nauczyciela języka polskiego w klasach IV-VIII oraz wychowawcy ówczesnej klasy VII b.

W okresie stażu brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach podnoszących moje kwalifikacje oraz wzbogacających wiedzę i umiejętności, z których czerpałam na prowadzonych przeze mnie lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz dodatkowych zajęciach takich jak: indywidualnych ścieżkach z języka polskiego, lekcjach języka polskiego jako obcego dla uchodźców/imigrantów i ich rodzin czy kółku – dodatkowej lekcji języka polskiego dla ósmoklasistów lub dodatkowych lekcjach języka polskiego zaplanowanych przez MEiN w celu wyrównaniu szans po edukacji w trakcie epidemii. Nowo zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z innymi nauczycielami, dając wsparcie i służąc bogatym źródłem materiałów dydaktycznych.

Czas odbywania stażu był czasem wzmożonej pracy – ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych, oba z wynikiem ‘dobry plus’: „Glottodydaktykę polonistyczną – nauczanie języka polskiego jako obcego” oraz „Studia Podyplomowe w Specjalności Nauczycielskiej w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Języka Angielskiego”. Oba kierunki podniosły moje kwalifikacje i kompetencje oraz dały prawo do nauczania dwóch nowych przedmiotów. Wyżej wymienione studia wzbogaciły moją ogólną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodyczną oraz poszerzyły wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji, zróżnicowanych metod uczenia w zależności od potrzeb ucznia oraz sposobów radzenia sobie z współczesnymi problemami pedagogicznymi. Wielogodzinne praktyki dały szanse obserwowania doświadczonych nauczycieli oraz możliwość sprawdzenia i udoskonalenia własnych umiejętności.

Równolegle w tym samym czasie odbywałam liczne szkolenia pogłębiające zdobytą wiedzę oraz doskonaliłam warsztat nauczyciela, obserwując lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu i omawiając lekcje przez siebie prowadzone w obecności opiekuna. Wszystkie wskazówki i uwagi były pomocne w dalszym doskonaleniu warsztatu. W celu sprawdzenia skuteczności swoich działań jako nauczyciel i wychowawca oraz ...