Dodaj publikację
Autor
Anna Gomulińska
Data publikacji
2024-02-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
19

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przykładowe protokoły z zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej.
 Pobierz (docx, 18,6 KB)

Podgląd treści

Protokół   
z zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej … w …

z dnia … 20… r.

Prowadząca zebranie pani … przedstawiła porządek obrad.

Plan zebrania:

Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum. Omówienie poprzedniego zebrania.

Omówienie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Wybór sekcji działających w samorządzie, ustalenie zakresu ich obowiązków oraz wybór przewodniczących sekcji i ich opiekunów.

Przygotowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego. Poinformowanie członków samorządu o przewidywanych akcjach i imprezach na rok szkolny 20…/20…. Dyskusja nad realizacją zadań.

Omówienie spraw bieżących – obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkole.

Sprawy różne – wybór miejsca na gazetkę Samorządu Uczniowskiego, wprowadzenie nowego działu na stronę internetową szkoły, w której pojawiać się będą informacje dotyczące działalności samorządu.

Po omówieniu poszczególnych punktów zebrania, uczniowie otrzymali dokładny przydział obowiązków.

Kolejne spotkanie zaplanowano na … 20… r.

Obecni opiekunowie:

…………………………

Protokół   
z zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej …w …

z dnia … 20… r.

Prowadząca zebranie pani … przedstawiła porządek obrad.

Plan zebrania:

Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum. Omówienie protokołu poprzedniego zebrania.

Omówienie działalności poszczególnych sekcji.

Dyskusja nad bieżącą realizacją zadań Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

Omówienie spraw bieżących – wsparcie Balu Wszystkich Świętych w szkole.

Sprawy różne – omówienie zasad przyznawania punktów dodatnich z zachowania za działalność samorządową oraz ustalenie zasad wybierania uczniów do księgi „Bohater Szkoły”.

Po omówieniu poszczególnych punktów zebrania, uczniowie otrzymali dokładny przydział obowiązków.

Obecni opiekunowie:

………………………..