Dodaj publikację
Autor
Dominika Jasińska
Data publikacji
2024-04-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
66

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawozdanie z realizacji stażu: - stopień mianowany, - liceum ogólnokształcące - nauczyciel chemii, matematyki, przyrody oraz wychowawca klasy - awans na starych zasadach
 Pobierz (pdf, 339,5 KB)

Podgląd treści

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr inż. Dominika Jasińska

nauczyciel kontraktowy

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2020

Zakończenie stażu: 16.04.2024

Gniezno 2024

§ 7 ust. 2. pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek

wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie

Forma realizacji

Termin

Efekty

1. Uczestnictwo w następujących formach doskonalenia

zawodowego:

- Jak uczyć uczenia się? Metody i techniki skutecznego

Dla nauczyciela:

- wzbogacenie warsztatu pracy,

- uaktualnienie wiedzy merytorycznej,

przyswajania wiedzy – WSiP

01.2021

- poznanie struktury egzaminów

- Jak uczyć o energii jądrowej? – Departament Energii

maturalnych, wymagań egzaminacyjnych,

Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

02-03.2021

nowych typów zadań obowiązujących od

Doskonalenie

- Szkolenie przygotowujące przyszłych egzaminatorów

matury 2023,

warsztatu

maturalnych z chemii – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

03-04.2021

- podniesienie kompetencji

pracy

- Gry dydaktyczne online i offline na przedmiotach ścisłych

(matematyka, chemia, fizyka) – Centrum Szkoleń

dydaktycznych,

- udoskonalenie metod pracy,

Edukacyjnych Digitalni

09.2021

- nagroda rzeczowa w konkursie

- Quo Vadis szkoło? Czyli wyzwania w nauczaniu

przedmiotów przyrodniczych i nie tylko – Małopolskie

organizowanym przez Departament

Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie

09.2021

Środowiska na zakończenie szkolenia,

- Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z

matematyki w 2023 roku na poziomie podstawowym –

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

- Nomenklatura związków organicznych zgodnie z nowymi

wytycznymi IUPAC – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli

Przedmiotów Przyrodniczych

- Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Chemii „mała skala

w Wielkim Poznaniu” – Wydział Chemii Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza

- Gotowe rozwiązania na zajęcia z wychowawcą – Operon

- Jak uczyć efektywnie? O strategiach wspierających uczenie

się – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

- Matura 2023. Wszystko, co matematyk wiedzieć powinien –

Operon

- Wyniki badań PISA 202. Jakie dane są dostępne i co można

- zwiększenie poczucia własnej wartości,

- udoskonalenie metody oceniania

10.2021

kształtującego,

Dla szkoły i ucznia:

11.2021

- wzbogacenie wyposażenia szkoły o

dodatkowe pomoce dydaktyczne związane

z efektywnym nauczaniem o energetyce

01.2022

jądrowej,

01.2022

- poprawa jakości nauczania,

- wsparcie uczniów w osiąganiu lepszych

03.2022

wyników,

- zainteresowanie uczniów tematem

08.2022

nowych technologii, odpowiedniego ich

wykorzystania i zagrożeń,

na ich podstawie badać? – Webinarium

01.2024

- poznanie wyzwań związanych z

- Jak przygotować ucznia do matury z chemii? – Małopolskie

nauczaniem przedmiotów ścisłych i

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie

01.2024

wdrażanie metod ułatwiających

przyswajanie treści uczniom

- Matura z chemii: obowiązkowo z kalkulatorem naukowym –

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

02.2024

- Nie czekaj z geometrią – warsztaty dla nauczycieli

matematyki szkół ponadpodstawowych – Ośrodek ...