Dodaj publikację
Autor
Adam Kaj
Data publikacji
2024-04-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja pedagogiczna mająca na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki rowerowej i krajoznawstwa, a także bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 Pobierz (docx, 16,3 KB)

Podgląd treści

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Tytuł innowacji: Turystyka rowerowa - poznajemy ciekawe miejsca w naszej okolicy.

Imię i nazwisko autora: Adam Kaj

Czas realizacji: listopad 2022 - listopad 2023

Rodzaj innowacji: organizacyjno - metodyczna

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje 12 miesięcy z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym do listopada w klasach VI,VII i VIII . Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element lekcji, plus 2 wycieczki rowerowe w roku szkolnym. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei poznania kultury z wykorzystaniem ekologicznego środka transportu jakim jest rower. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznania atrakcji kulturalnych i przyrodniczych naszego regionu.

Opis innowacji:

Innowacja pedagogiczna „ Turystyka rowerowa - poznajemy ciekawe miejsca w naszej okolicy ” jest sposobem na pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki rowerowej i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wdrożenie tych działań jest wynikiem przemyśleń i obserwacji nad zachowaniami i postawami prozdrowotnymi dzieci i młodzierzy w obecnych czasach. Nie jest tajemnicą , że dzisiejsi uczniowie większość czasu spędzają przed komputerem, telewizorem lub telefonem komórkowym. Ostatni czas pandemii i nauki zdalnej tylko pogłębił tą sytuację. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei rozwoju aktywności fizycznej na świerzym powietrzu z wykorzystaniem nowych form takich jak turystyka rowerowa. Zachęcać i motywować uczniów do pogłębiania swojej sprawności ruchowej oraz bardziej zintegrować zespół klasowy. Nie bez znaczenia jest również aspekt, który ma zachęcać do poznawania historii i ciekawych miejsc z naszego regionu. Uważam, że nowe formy aktywności ruchowej dają młodemu człowiekowi wiele, nie tylko podnoszą poziom wiedzy i sprawności ogólnąj, ale również kształtują wytrwałość i mają wpływ na moralne postawy wychowanków. Szkoła podstawowa, to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do aktywnego trybu życia. Ważnym wymiarem podejmowany działań innowacyjnych jest wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: wrażliwość, kreatywność, aktywność, otwartość a także odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych.

Za najlepszy sposób osiągnięcia zamierzonych celów uznałem wspólne planowanie i udział w rowerowych wycieczkach, jak również poszerzanie wiedzy i umiejętności towarzyszących organizacji takiej aktywności.

Cel główny:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, przygotowanie go do aktywnego, zdrowego stylu życia połączonego z odkrywaniem historii ciekawych miejsc naszego regionu.

4.Cele szczegółowe:

- Poznawanie najważniejszych zabytków regionu i atrakcji przyrodniczych

- Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji na temat odwiedzanych zabytków

- Kształtowanie postaw lokalnego patrioty 

- Wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków i zachowań na rowerze 

- Kształtowanie u uczniów potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną poprzez jazdę rowerem 

- Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia 

- Rozwijanie ...