Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 219

Odczyn roztworu (2024-04-18)
Materiały służą do wykonania doświadczeń w celu zbadania odczynu roztworów za pomocą uniwersalnych papierków wskaźnikowych oraz naturalnych wskaźników takich jak wywar z czerwonej kapusty i napar z herbaty klitorii, w ...
Kartkówka dla klasy siódmej z tematu: Rozpuszczalność substancji w wodzie (2023-05-31)
Kartkówka zawiera 3 zadania wymagające obliczeń i udzielenia na ich podstawie odpowiedzi na zadane pytania.
Kartkówka dla klasy siódmej z tematu: łączenie się atomów (2023-05-31)
Zadania do wykonania podczas tej kartkówki obejmują 2 pytania dotyczące sposobów powstawania wiązania kowalencyjnego i jonowego oraz dwa pytania dotyczące zapisywania wzorów chemicznych oraz ustalania nazwy związku na podstawie wzoru. ...
Konspekt lekcji z chemii w klasie VIII (2023-05-14)
Tłuszcze.
Krzyżówka - Węglowodory 1 5,0 (2023-02-20)
Przygotowana w Wordzie krzyżówka na temat węglowodorów.
Krzyżówka - Atomy i cząsteczki (2023-01-12)
Krzyżówka opracowana na podstawie podręcznika Chemia Nowej Ery do wykorzystania na lekcji powtórzeniowej z działu: Atomy i cząsteczki.
Krzyżówka „Składniki powietrza” (2022-12-12)
Krzyżówka napisana na podstawie Podręcznika Chemia Nowej Ery.
Masa atomowa, masa cząsteczkowa - scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK (2022-12-11)
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK - filmu, zadań praktyczne z platformy wordwall.net oraz learningapps.org.
Chemia klasa 8 tlenki, wodorotlenki, kwasy (2022-08-31)
Tlenki, wodorotlenki ,kwasy
Chemia klasa 7 powietrze (2022-08-31)
Składniki powietrza i ich właściwości