Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 201

Projektanci edukacji zdalnej "Nauczyciel w koronie" (2020-11-15)
Esej wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczna w Chełmie.
Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się - techniki mnemoniczne (2020-08-17)
Niniejsza prezentacja powstała na podstawie fragmentu książki zatytułowanej "Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się" autorstwa P.C. Browna, H. I. Roedigera III oraz M. A. McDaniela. W prezentacji uwzględniono charakterystykę wiedzy i ...
Plan rozwoju (2020-07-17)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Jak wybrać najlepszą metodę nauczania? (2020-05-23)
Artykuł wylicza czynniki, które powinien wziąć pod uwagę nauczyciel przy wyborze metody nauczania.
Nauka języka obcego poprzez gry online. (2020-05-17)
Opanowanie nowego języka powinno być wyzwaniem, ale nikt nigdy nie powiedział, że musi być nudna. Nauka nowego języka może być naprawdę przyjemna, jeśli Twoje podejście do nauki jest nastawione na ...
Jak być skutecznym w nauce zdalnej ? (2020-05-17)
Każdy uczeń online posiada unikalne cechy. Dzisiejsi uczniowie online to przede wszystkim ludzie , którzy z dnia na dzień musieli pozostać w domach i zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem ...
Indywidualizacja procesu nauczania . (2020-05-09)
Indywidualizacja procesu nauczania –praca z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w uczeniu się na lekcjach
Prezentacja do szkolenia: Czym jest quizizz? (2020-05-08)
Prezentacja została wykorzystana na szkoleniu: Czym jest quizizz? przeprowadzonym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Łambinowicach
Plan pracy wychowawczej (2020-05-07)
Mój plan pracy wychowawczej z roku szkolnego 2018/2019.
Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole (2020-03-16)
Niniejszy artykuł stanowi próbę dokonania syntezy różnych podejść do zawodowych kompetencji nauczyciela będących kluczem do efektywnej edukacji.