Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 216

Omówienie diagnozy przedmiotowej (2023-05-03)
Przykład omówienia diagnozy przedmiotowej - matematyka klasa 6.
Program zajęć matematyki dla ucznia kl. 7 z zespołem Aspergera (2023-05-03)
Program zajęć matematyki dla ucznia kl. 7 z zespołem Aspergera - zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych 1 5,0 (2023-04-30)
Praca dotyczy pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wskazując na różnice między specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Omówiona są problemy i trudności w uczeniu się, które należy ...
Warsztat pracy nauczyciela (2023-04-30)
Artykuł „Warsztat pracy nauczyciela” koncentruje się na istotnych aspektach warsztatu pracy nauczyciela oraz na sposobach rozwijania umiejętności niezbędnych do efektywnego nauczania i wspierania rozwoju ucznia. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych ...
Cele i problemy badawcze pracy dotyczące trudności w nauce czytania i pisania dziecka (2023-04-25)
Cele i problemy badawcze w toku trudności w nauce pisania i czytania ucznia: - podział celów badań, problem badawczy, pytania badawcze i hipotezy, metody i techniki, narzędzi w toku badań, ...
Plan wychowawczy klasy V na rok 2022/2023 (2023-04-12)
Plan wychowawczy klasy V na rok 2022/2023.
Metoda Escape Room (2022-08-16)
Publikacja zawiera wprowadzenie do ciekawej metody aktywizującej, mającej szerokie zastosowanie np. na lekcjach podsumowujących. Poprzez rozwiązywanie zagadek detektywistycznych, uczeń systematyzuje zdobytą dotychczas na lekcjach wiedzę i utrwala ją w prosty ...
Moje wartości w życiu- konspekt lekcji wychowawczej (2022-06-21)
Konspekt lekcji wychowawczej. Po zajęciach uczniowie będą zdawali sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy, które są ich udziałem w życiu tak naprawdę stanowią fundament ich istnienia, są "motorem", bez ...
Storytelling 1 5,0 (2022-05-31)
Opis wybranej metody aktywizującej uczniów.
Interaktywne potyczki (2022-04-26)
Publikacja dotyczy realizacji Ogólnopolskiego Programu "Uczymy Dzieci Programować"