Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 112

Innowacja pedagogiczna "The music in me" (2022-07-16)
Innowacja, bedąca pokłosiem projektu Erasmus+ i próby realizacji metody CLIL. Realizowana na informatyce, muzyce i j.angielskim.
Wykorzystanie własnych kompozycji w opracowaniu zagadnień dydaktycznych na lekcji kształcenia słuchu i rytmiki w klasach 1-3 1 5,0 (2022-07-10)
Artykuł omawiający cykl "Piosenki ortograficzne" oraz wykorzystanie tych kompozycji i zawartych w nich problemów rytmicznych, podczas lekcji kształcenia słuchu i rytmiki w klasach 1-3.
Aktywne metody nauczania w procesie uczenia gry na instrumencie (2022-05-04)
Aktywne metody nauczania to konieczna w dzisiejszych czasach metoda pracy z uczniem pozwalająca mu prawdziwie i skutecznie przyswajać potrzebną wiedzę poprzez motywację wewnętrzną - chęci samego ucznia. Rozbudzenie ciekawości i ...
Nauka piosenki „ W kurniku”. Harfa (2022-04-28)
Konspekt lekcji muzyki do programu WSIP "Klucz do muzyki kl.4.
Muzyka kl.7 Operetka i musical (2022-04-28)
Scenariusz lekcji muzyki do klasy 7 Operetka i musical.
Muzyka epoki baroku w szkole muzycznej I stopnia – współczesne kierunki wykonawstwa w świetle nauczania gry na instrumencie. (2022-04-19)
Współczesne trendy i kierunki w wykonywaniu muzyki epoki baroku od najmłodszych klas szkoły muzycznej - na co należy zwracać uwagę, jak podejść do nauczania gry na instrumencie w szerokiej perspektywie ...
Muzyka wysoka w warunkach szkolnych (2022-03-27)
Referat na temat wpływu muzyki poważnej na dzieci w wieku szkolnym.
Scenariusz lekcji muzyki w klasach łączonych (2022-03-27)
Scenariusz lekcji muzyki w klasach łączonych dla klasy piątej i szóstej szkoły podstawowej Temat: Muzyka ludowa.
Przedmiotowy system oceniania z muzyki 1 5,0 (2022-03-27)
Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej
Folklor- polska muzyka ludowa, scenariusz zajęć (2021-02-01)
Scenariusz zajęć dla klasy 5 szkoły podstawowej