Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 123

Moje małe ukulele (2024-04-18)
Nauka gry na ukulele dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z autyzmem. Publikacja ta ma przybliżyć popularność gry na ukulele, a także może spełniać funkcje terapeutyczne. Nauka gry na ...
Muzyka filmowa - scenariusz lekcji (2024-02-25)
Scenariusz lekcji do realizacji w klasie 6.
Program chóru szkolnego (2024-02-25)
Program zajęć dodatkowych realizowany w klasach 4-8.
"Marsz Turecki" Opracowanie partytury na instrumenty szkolne (2023-08-14)
Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół muzycznych I stopnia, przeznaczone do wykorzystania na zajęciach z kształcenie słuchu i audycje muzyczne. #Tonacja a moll #Odmiana harmoniczna gamy mollowej #forma ronda #aktywne słuchanie ...
Jaka jest rola rodzica w edukacji muzycznej dziecka? Zasady dobrego ćwiczenia (2023-05-30)
Dwa kluczowe elementy w edukacji dziecka w szkole muzycznej to zaangażowanie rodzica oraz systematyczne ćwiczenie. Kilka rad dla rodziców oraz uczniów.
Zdrowe ciało = zdrowy gitarzysta. Świadoma praca z ciałem w kontekście poprawy zdolności manualnych i techniki gry (2023-05-30)
Gra na każdym instrumencie prowadzi do dysfunkcji w pewnych obszarach ciała Obserwacja zmian i dysfunkcji we własnym ciele oraz zgłaszane przez uczniów różne problemy bólowe doprowadziły mnie do szerszego zainteresowanie ...
Zainteresowania muzyczne współczesnej młodzieży a nauczanie muzyki w szkołach ponadpodstawowych (2023-05-15)
Artykuł dotyczy zainteresowań muzycznych młodzieży w kontekście nauczania muzyki w szkołach ponadpodstawowych.
Co zrobić, gdy dziecko nie chce iść do szkoły muzycznej, czyli jak przezwyciężyć kryzys nauki w szkole muzycznej? (2023-05-08)
Rzadko, któremu z rodziców udaje się uniknąć problemu, kiedy to dziecko nie chce iść do szkoły muzycznej. Młody talent, który początkowo tak ufnie oddaje się muzyce, przeradza się w upartego, ...
Zarys historii polskiego szkolnictwa muzycznego (2023-04-18)
Publikacja opisuje proces kształtowania systemu edukacji muzycznej w Polsce do 1 września 1999 roku.
Muzyczno-sportowe przerwy (2023-04-04)
Zachęcanie uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnego rozwoju.