Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 142

Jak wykorzystuję książkę ilustrowaną na zajęciach plastycznych z dziećmi w Młodzieżowym Domu Kultury. Na podstawie zajęć z serią książek „Mysi Domek” Kariny Schaapman (2024-04-26)
Opisuję cykl zajęć plastycznych, oparty na serii książek "Mysi domek". Zajęcia zostały przeprowadzone w MDK w Gdyni.
Innowacja plastyczna (2024-02-21)
Zapoznanie uczniów z zabytkami najbliższego miasta.
Techniki plastyczne wykorzystywane w aktywności grupowej i kształtowanie zachowań społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym (2023-11-16)
Publikacja prezentuje teoretyczne rozważania na temat wykorzystania technik plastycznych w aktywności grupowej oraz zależności występowania różnych zachowań społecznych dzieci. Wspólne wykonywanie pracy plastycznej jest okazją do zaobserwowania przez nauczyciela zachowań ...
Plastyczne działania dla radości i wspierania – innowacja plastyczna rozwijająca postawy prospołeczne (2023-11-11)
Innowacja jest propozycją działań, które rozwijają postawy prospołeczne. Wpisuje się w realizowany w szkole program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” wyd. Nowej Ery. Wartością innowacji jest ...
Praca plastyczna związana ze świętami – szopka Bożonarodzeniowa (2023-09-17)
Scenariusz lekcji otwartej edukacja plastyczna klasa 3 - szopka Bożonarodzeniowa.
Scenariusz lekcji edukacji plastycznej w klasie 3 (2023-09-17)
Scenariusz lekcji edukacji plastycznej w klasie 3.
Plan dydaktyczny w klasie 4. Plastyka (2023-09-17)
Plan dydaktyczny, rozkład materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Teoretyczne rozważania na temat twórczości plastycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym (2023-06-09)
Przegląd podstawowych pojęć dotyczących twórczości. Trzy znaczenia pojęcia twórczości. Czteroaspektowy paradygmat interpretacji twórczości. Dwubiegunowość. Rodzaje i poziomy twórczości. Rola nauczyciela w życiu dziecka. Formy dziecięcej aktywności twórczej
Muzyka na lekcjach plastyki 1 5,0 (2023-05-21)
Muzyka jest świetnym elementem lekcji także na zajęciach z plastyki. Sprawia, że uczniowie są zainteresowani i chętnie biorą udział w powierzonych im zadaniach.
Asamblaż (2023-05-07)
Konspekt lekcji otwartej z przedmiotu plastyka w klasie 7.