Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 128

Sprawozdanie z projektu artystyczno - edukacyjnego "Nowe życie dzieł sztuki Jana Matejki" (2022-12-31)
Publikacja prezentuje przykładowy opis zrealizowanego projektu artystycznego z przedmiotu plastyka.
"Nowe życie dzieł sztuki Jana Matejki" - projekt artystyczno-edukacyjny (2022-12-31)
Publikacja prezentuje opis projektu przeznaczonego dla uczniów klas siódmych, realizowanego na przedmiocie plastyka.
Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej "Muzyka źródłem plastycznych inspiracji" (2022-12-30)
Dokument prezentuje sprawozdanie z przeprowadzonej w klasie piątej innowacji pedagogicznej z przedmiotu plastyka.
Sprawozdanie z innowacji "Literaturą malowane" (2022-12-30)
Dokument zawiera sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji pedagogicznej z przedmiotu plastyka.
"Muzyka źródłem plastycznych inspiracji" - innowacja pedagogiczna (2022-12-30)
Innowacja wpisuje się w realizowany w szkole program nauczania plastyki w klasie piątej szkoły podstawowej „Plastyka 5”, wydawnictwa MAC. Skierowana jest do uczniów, którzy wykazują większe zapotrzebowanie na kontakt z ...
"Literaturą malowane". Zajęcia z twórczości plastycznej z elementami arteterapii - innowacja pedagogiczna (2022-12-30)
Innowacja jest przeznaczona na zajęcia dodatkowe z przedmiotu plastyka. Główne cele, to rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości poprzez inspiracje wybranymi pozycjami z literatury dziecięcej oraz kształtowanie w uczniach odpowiednich wartości ...
Kompozycja dynamiczna - praca półprzestrzenna na Dzień Matki (2022-05-26)
Lekcja otwarta w kl. 4
Malowanie muzyki kl. 5 (2022-05-26)
Kolędy i pastorałki
Ozdoby bożonarodzeniowe na kiermasz (2022-05-26)
Lekcja otwarta z plastyki kl.7
Estetyzacja w kulturze współczesnej (2022-05-24)
Estetyzacja w kulturze współczesnej