Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 122

Jak opowiadać kreską? 1 5,0 (2012-01-31)
Autorski scenariusz lekcji plastyki dla klasy piątej. Jako uzupełnienie wykonałam ciekawą prezentację w Power Point.
Teatr - kurtyna w górę 1 5,0 (2013-03-04)
Prezentacja na temat teatru do wykorzystania w czasie lekcji plastyki w gimnazjum.
Opracowanie pieśni "Oj chmielu, chmielu" - projektowanie kobiecego stroju ludowego 1 5,0 (2008-02-07)
Uczniowie na zajęciach dwugodzinnych ze sztuki opracowują pieśń, ale także zapoznają się z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej, poznają stroje i zespoły ludowe, słuchają utworów inspirowanych folklorem. Wykonują w grupach ...
Malowanie na jedwabiu, krok po kroku 4 5,0 (2009-04-20)
Prezentacja w przystępny sposób ukazuje technikę malowania na jedwabiu krok po kroku.
Program koła plastycznego dla klas trzecich 1 5,0 (2010-11-19)
Program koła plastycznego dla klas trzecich.
Scenariusz lekcji plastyki w klasie III gimnazjum dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym 1 5,0 (2009-11-17)
Scenariusz lekcji plastyka w klasie III gim. (dzieci upośledzone umysłowe w stopniu umiarkowanym). Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne.
Kształtowanie myślenia twórczego 1 5,0 (2008-09-09)
Konspekt do zajęć z plastyki - Szkoła podstawowa – klasa 4 (45min.). Cel lekcji: Kształtowanie myślenia twórczego. Temat: Jak wyglądał by las gdyby zamieszkała w nim tęcza?
Naukowe aspekty koloru 1 5,0 (2008-10-07)
Problem postrzegania światła zrodził się już w starożytności, kiedy filozofowie, głównie greccy uświadomili sobie, że istnieje świat zewnętrzny jako obiektywny i wewnętrzny, psychiczny jako subiektywny. Owa dwoistość, więź, stała się ...
Prace plastyczne - Anioły są takie 1 5,0 (2012-01-23)
Proste prace plastyczne Anioły są takie.
Kształtowanie zainteresowań plastycznych u dzieci 1 5,0 (2016-06-06)
Publikacja zawiera opis czynników jakie wpływają na rozbudzenie zainteresowań plastycznych u dzieci.