Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 101

PLASTYKA - plan całoroczny klasa 6 2 5,0 (2008-10-27)
PLASTYKA - plan całoroczny klasa 6.
Malowanie na jedwabiu, krok po kroku 4 5,0 (2009-04-20)
Prezentacja w przystępny sposób ukazuje technikę malowania na jedwabiu krok po kroku.
Opracowanie pieśni "Oj chmielu, chmielu" - projektowanie kobiecego stroju ludowego 1 5,0 (2008-02-07)
Uczniowie na zajęciach dwugodzinnych ze sztuki opracowują pieśń, ale także zapoznają się z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej, poznają stroje i zespoły ludowe, słuchają utworów inspirowanych folklorem. Wykonują w grupach ...
Scenariusz lekcji z plastyki i przebieg lekcji 1 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz lekcji z plastyki. Temat: Wizerunek kobiety w różnych epokach.
Naukowe aspekty koloru 1 5,0 (2008-10-07)
Problem postrzegania światła zrodził się już w starożytności, kiedy filozofowie, głównie greccy uświadomili sobie, że istnieje świat zewnętrzny jako obiektywny i wewnętrzny, psychiczny jako subiektywny. Owa dwoistość, więź, stała się ...
Program koła plastycznego dla klas trzecich 1 5,0 (2010-11-19)
Program koła plastycznego dla klas trzecich.
Teatr - kurtyna w górę 1 5,0 (2013-03-04)
Prezentacja na temat teatru do wykorzystania w czasie lekcji plastyki w gimnazjum.
Scenariusz lekcji plastyki w klasie III gimnazjum dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym 1 5,0 (2009-11-17)
Scenariusz lekcji plastyka w klasie III gim. (dzieci upośledzone umysłowe w stopniu umiarkowanym). Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne.
Kształtowanie zainteresowań plastycznych u dzieci 1 5,0 (2016-06-06)
Publikacja zawiera opis czynników jakie wpływają na rozbudzenie zainteresowań plastycznych u dzieci.
Jak opowiadać kreską? 1 5,0 (2012-01-31)
Autorski scenariusz lekcji plastyki dla klasy piątej. Jako uzupełnienie wykonałam ciekawą prezentację w Power Point.