Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 127

Nie pal! 1 5,0 (2008-12-01)
Nie pal! - prezentacja multimedialna.
Czas ucieka - czyli o zagrożeniu komputerem 2 5,0 (2011-01-31)
Kilka moich obserwacji z życia i kursów.
Uzależnienia - alkoholizm. 1 5,0 (2008-07-17)
Prezentacja multimedialna utworzona w programie PowerPoint 2007.
Pedagogizacja rodziców uczniów klas IV-VI 2 5,0 (2011-05-09)
Materiały można wykorzystać podczas zebrania z rodzicami - dlaczego dzieci sięgają po alkohol i jak temu zapobiec.
Nowe oblicza uzależnień 4 5,0 (2014-01-28)
Prezentacja multimedialna dotycząca nowych zagrożeń na które narażone są dzieci i młodzież. Została wykorzystana na szkoleniu dla nauczycieli na temat nowych trendów w świecie uzależnień i oddziaływań profilaktycznych.
Projekt edukacyjny: Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy 1 5,0 (2010-06-01)
Projekt zawiera kompleksowy harmonogram działań zwiększających świadomość uczniów i ich rodziców na problem nawyków żywienia i aktywności ruchowej na promowanie prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży.
Uzależnienie - czy mnie to dotyczy? - scenariusz lekcji wychowawczej dla kl. V 2 5,0 (2009-03-03)
Publikacja pomocna będzie młodym wychowawcom - nauczycielom matematyki uczącym w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.
Podział i rodzaje wybranych substancji odurzających, oraz sposób ich oddziaływania na organizm jednostki 3 5,0 (2010-08-10)
Publikacja ta dotyczy specyfiki oddziaływań wybranych substancji odurzających na organizm jednostki. Opis działania, oraz towarzyszące charakterystyczne zachowania jednostek będących pod wpływem danej używki.
Prezentacja - czyny zabronione STOP AGRESJI 2 5,0 (2010-05-04)
Prezentację można wykożystać w programach profilaktycznych.
Sąd nad papierosem - zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień. 1 5,0 (2018-12-27)
Zajęcia z wychowawcą dla klas ósmej lub trzeciej gimnazjalnej z profilaktyki uzależnień - nikotynizm