Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 369

Zacznij z wizją końca - zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (2021-06-13)
Ćwiczenia pomocne w rozwijaniu umiejętności planowania czasu i określania celów związanych z karierą
Zasady sporządzania i klarowanie galaret. (2021-05-19)
Zajęcia praktyczne mające na celu zapoznanie z zasadami sporządzania galaret, wyrobienie umiejętności przyrządzania galarety z ryb
Konspekt zajeć (2021-05-09)
Kółko gastronomiczne - sporządzanie sałatki warzywnej
Bilans uproszczony. Kartkówka lub karta pracy. Technik agrobiznesu. (2021-05-04)
Bilans uproszczony. Kartkówka lub karta pracy. Technik agrobiznesu.
Scenariusz zajęć (2021-03-25)
Imię i nazwisko nauczyciela: Ryszarda Krzyżanowska-Kalka Przedmiot: Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gosp. Klasa: Technik Ekonomista Planowany temat: Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych Realizacja podstawy programowej: technik ekonomista 331403 Kształcone ...
Dla czego zaniedbaliśmy bezpieczeństwo w ruchu drogowym? 1 5,0 (2021-02-12)
W miarę krótki artykuł o starzejących się metodach nauczania przepisów ruchu drogowego w szkole, o zaniedbaniach szkoleniowych na kursach na prawo jazdy i w całym cyklu kształcenia uczniów. Zawiera także ...
Wartość odżywcza mięsa. (2021-01-24)
Prezentacja wartości odżywczej mięsa.
Kartkówka/sprawdzian lub karta pracy: Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 5,0 (2021-01-11)
Kartkówka/sprawdzian lub karta pracy: Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Technik Agrobiznesu.
Ściany (2021-01-11)
Celem publikacji jest przedstawienie materiałów stosowanych do wznoszenia ścian, jak również podział i funkcja ścian budynków.
Kartkówka lub karta pracy: Analiza SWOT (2020-11-01)
Kartkówka lub karta pracy: Analiza SWOT do wykorzystania w technikum agrobiznesu.