Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 491

Przykładowy IPET 6 4,2 (2009-08-31)
Przykładowy IPET dla ucznia kl I-III .
Indywidualny plan pracy z uczniem z orzeczeniem (2010-06-01)
W szkole integracyjnej mamy obowiązek konstruowania dla dzieci z orzeczeniami i z opiniami specjalnych planów pracy. Jest to jeden z przykładów.
Diagnoza i terapia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim 5 4,2 (2008-06-18)
Praca zawiera diagnozę dziecka upośledzonego w stopniu lekkim oraz ćwiczenia rozwijające jego percepcję wzrokową i orientację w przestrzeni.
Rozkład materiału z zakresu - funkcjonowanie w środowisku 4 5,0 (2009-09-07)
Przykładowy rozkład materiału na semestr I z zakresu Funkcjonowanie w środowisku. Dla klasy Gimnazjum umiarkowane.
Indywidualny program nauczania 2 5,0 (2008-11-12)
Jest to mój autorski program nauczania z dzieckiem niepesłosprawnym intelektualnie.
IPET - uczeń z upośledzeniem lekkim - wzór 5 2,3 (2012-02-20)
Wzór IPETu, dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim dla szkoły na 2 etapie edukacyjnym.
Plan kształtowania kreatywności dla pdp 3 5,0 (2013-10-07)
Plan pracy do zajęć kształtujących kreatywność dla szkoły przysposabiającej do pracy podzielony na miesiące.
Indywidualny program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 1 5,0 (2008-05-29)
Przedstawiam Indywidualny Program Zajęć Korekcyjno-Kompensacyjnych dla dziecka z lekkim deficytem intelektualnym.
Przykładowa ocena opisowa 1 5,0 (2010-06-15)
Końcowa ocena opisowa uczennicy oddziału PdP w szkole specjalnej.
Indywidualny program rewalidacyjno - wychowawczy 1 5,0 (2008-05-12)
Przykład INDYWIDUALNEGO PROGRAMU REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO dla dziecka upośledzonego.